Nyheter

Vill ha förhöjt lokalbidrag – så svarar kommunen

Nyheter Värnamobygdens rödakorskrets har ansökt hos kommunen om utökat lokalbidrag. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i ärendet.

Värnamobygdens rödakorskrets har ansökt hos kommunen om utökat lokalbidrag. Nu har teknik- och fritidsnämnden sagt sitt i ärendet. Bilder: David Alin/Press

Värnamobygdens rödakorskrets är en samhällsnyttig förening som under flera år har ansökt om och fått föreningsbidrag utbetalt av Värnamo kommun. Föreningsstrukturen har under 2022 ändrats och består nu av en huvudförening med fem underföreningar. Denna förändring är gjord för att underlätta allt administrativt arbete som föreningen har. 

När en samhällsnyttig förening söker lokalbidrag hos Värnamo kommun kan föreningen maximalt beviljas 80 procent av årskostnaden för lokalen med ett maxtak på 70 kronor per medlem eller 8 500 kronor per år. 

Värnamobygdens rödakorskrets har tidigare som fem föreningar ansökt om lokalbidrag för två lokaler där de bedriver sin verksamhet, en föreningslokal på Lagmansgatan i Värnamo med en årshyra på 58 536 kronor och en på Dannäsvägen 4 i Forsheda med en årshyra på 6 000 kronor. Då fritidsavdelningen endast enligt riktlinjer kan bevilja maximalt 8 500 kronor i lokalbidrag så blir föreningen i detta fall hårt drabbad. 

Detta är första gången som föreningen ansöker om bidrag som en sammanslagen krets och föreningen önskar att bli beviljade lokalbidrag för två lokaler för 2023 då uppgifterna som ansökan är grundad på är från när de fortfarande var fem föreningar. 

Teknik- och fritidsförvaltningen ser att det finns anledning att se över regelverket när flera tidigare föreningar slås samman till en större. Detta görs i samband med översyn av alla bidragsbestämmelser. Bedömningen är att det är rimligt att bevilja lokalbidrag med 8 500 kronor för föreningslokalen i Värnamo (maxbelopp) samt 4 800 kronor för föreningslokalen i Forsheda (80 procent av hyran) för 2023. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade på sitt senaste möte att bevilja Värnamobygdens rödakorsgrupp undantag från gällande riktlinjer genom ett förhöjt lokalbidrag med 13 300 kronor för 2023. 

Taggar

Dela


Läs mer

Tar första steget mot en ny organisation