Nyheter

Tar första steget mot en ny organisation

Nyheter Fem kretsar blir en när Röda Korset får ett nytt centrumnav.

Birgitta Ahnstedt gör plats för Solveig Karlsson och Gunilla Dalebro, som tar första steget mot en ny Röda Korset-organisation i Värnamo kommun.

När Röda Korset hade riksstämma 2019 beslutade stämman om en omorganisation. Senast 2023 ska det endast finnas en Röda Korset-krets per kommun. I Värnamo kommun har det fram tills nu funnits fem Röda Korset-kretsar: Bor/Tånnö, Rydaholm, Gällaryd, Forsheda och Värnamo. Inom kort kommer de fem att vara en, under det nya namnet Värnamobygdens Röda Korskrets.

– Tanken var att vi skulle ha fått det klart förra våren, men på grund av pandemin har vi endast kunnat ha telefonmöten. Eftersom det var mycket praktiska frågor som behövde göras, behövde vi kunna träffas fysiskt för att kunna sätta projektet i sjön. Övriga kretsar (Bor/Tånnö, Rydaholm, Gällaryd och Forsheda) har redan haft sina kretsstämmor och beslutat att de ska avvecklas och bedrivs vidare av deras likvidatorer. Vi i Värnamo kommer att bli den mottagande kretsen, säger Birgitta Ahnstedt. 

Genom ett samverkansråd har de fem kretsarna arbetat med alla frågor inför sammanslagningen. Kommande vecka hålls kretsstämman i Värnamo och tanken är att en ny styrelse ska väljas in. I den nya organisationen på tio styrelsemedlemmar är tanken att varje tidigare krets ska representeras av två ledamöter från vardera krets. Solveig Karlsson och Gunilla Dalebro är två av de föreslagna kandidaterna till den nya styrelsen.

– Jag hoppas att alla känner sig välkomna. Jag har suttit med i styrelsen tidigare, så det känns bra och spännande att få det förtroendet, säger Solveig Karlsson.

– Den främsta utmaningen tror jag blir att få det att fungera centralt. Den stora skillnaden från tidigare är att vi har en central ledning. Röda Kors-grupperna ute i orterna kommer att finnas kvar och vara ute på aktiviter, men det är just när vi gör något större tillsammans som det blir skillnad från tidigare, säger Gunilla Dalebro.

Taggar

Dela


Läs mer

Vill ha förhöjt lokalbidrag – så svarar kommunen