Nyheter

Vill ha äventyrsbad – så svarar kommunen 

Nyheter Tekniska förvaltningen har utrett ett populärt förslag.

Tekniska förvaltningen har besvarat ett populärt medborgarinitiativ. Arkivbild.

I våras berättade vi om en kommunmedborgarens önskan att satsa på ett äventyrsbad i Värnamo kommun. 

Tidigare under hösten remitterades förslaget att besvaras av tekniska utskottet i mitten på november. På det senaste sammanträdet diskuterades aktuella förslaget. Tekniska förvaltningen föreslog tekniska utskottet besluta att föreslå till kommunfullmäktige att anse initiativet som besvarat med följande motivering: 

Tekniska utskottet har påtalat behovet av att börja planera för en ny simhall. Tekniska förvaltningen har därför fått i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen komma fram med förslag på lämplig plats för ny simhall. 

I förlängningen av det behöver kommunen också börja diskutera och besluta om vilka funktioner som ska finnas i ny simhall. 

Bedömningen är att medborgarinitiativet ska anses besvarat. 

Tekniska utskottet gick på förvaltningens linje och beslutade att föreslå till kommunfullmäktige anse förslaget som besvarat.   

Taggar

Dela