Nyheter

Vänsterpartiet fick inget partistöd

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Vänsterpartiets ansökan om partistöd avslogs.

Kommunfullmäktige har sagt sitt. Vänsterpartiets ansökan om partistöd avslogs. avslogs. Arkivbild

I går berättade vi om Vänsterpartiets skrivelse till kommunen angående partiets ansökan om partistöd.

Under kommunfullmäktige avgjordes ärendet. Först upp i talarstolen var David Kolström (V) som redogjorde för problematiken som ledde fram till partiets sena ansökan.

–Emina Dautovic (dåvarande kassör) bad om handlingarna den 20 januari, men fick de tyvärr inte tillsända sig. Påminnelserna har gått, så vitt vi vet, till dåvarande ordförande, men som helt enkelt vare sig försåg kassör eller styrelse med blanketterna eller valde att tala med oss. Därför önskar vi att ni yrkar bifall till vår ansökan om partistöd.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) gick upp i talarstolen och redogjorde för hur tjänstemännen har hanterat situationen.

– Det är mycket riktigt att det har kommit in en ansökan den 20 januari från Emina, där hon får reda på rutinen i ett sådant här ärende. En rutin som Vänsterpartiet själva har varit med och fattat beslut om i den här församlingen, vill jag påminna om. En tjänsteperson meddelar Emina att ett svar är skickat till gruppledaren den 25 januari. Därefter har en påminnelse skickats ut den 25 mars och sedan har tjänstemännen inte gjort mer i ärendet. Därefter har en begäran från nämnda Emina inkommit den 3 maj, då skickades blanketten och den 7 maj inkom den. Orsaken till förslaget till avslag är  att det inte är första gången man lämnar in sent, utan det är fjärde året i följd. Alla som vill ha stöd av kommunen har ett regelverk att följa och då måste man se till att skicka in handlingarna i tid. Alla måste behandlas lika. Diskussionerna som har varit om det här, som jag känner till, menar att det här skadar demokratin. Först och främst vill jag försvara demokratin, sedan kommer partipolitiken i andra hand. Jag vill också beklaga språkbruket i skrivelsen, det finns insinuationer om att någon vill skjuta på Vänsterpartiet av politiska skäl. Det tycker jag säger mer om den som har skrivit den än oss andra. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, sa Mikael Karlsson.

Även Azra Muranovic (S) yrkade på avslag.

– Anledningen är, precis som Mikael säger, att det här är ett gemensamt regelverk som vi har tagit fram. Det här är inte första gången som Vänsterpartiet inkommit sent med ansökan och det är beklagligt det som har hänt i erat parti. Men att få en sådan skrivelse, som vi har fått från er ordförande, med ett väldigt aggressivt språkbruk mot oss andra politiska partier, speciellt oss som sitter i valsamverkan med er, är väldigt tråkigt och väldigt förvirrande faktiskt. Dessutom, har man någon att skylla den här situationen på så är det dåvarande ordförande som inte kommunicerade med sin styrelse. Den skrivelse som kom från Vänsterpartiet fick mig verkligen att lyfta på ögonbrynen, det är väldigt beklagligt att den kom. Tack.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå Vänsterpartiets ansökan om partistöd. Partiets ledamöter reserverade sig mot beslutet. Enligt skrivelsen kommer Vänsterpartiet att ta frågan vidare till förvaltningsrätten.

Taggar

Dela


1 reaktion på Vänsterpartiet fick inget partistöd

Märks att de lokala Socialdemokraterna är sura över att Vänsterpartiet fällde regeringen.

Kommentarsfunktionen är stängd