Nyheter

Vänsterpartiet kommenterar partistödsfråga

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige avgörs frågan om Vänsterpartiets ansökan för kommunalt partistöd för 2021. Med anledning av ärendet har partiet skickat in en skrivelse till kommunen. Läs skrivelsen i sin helhet nedan.

Under kvällens kommunfullmäktige avgörs frågan om Vänsterpartiets ansökan för kommunalt partistöd för 2021. Med anledning av ärendet har partiet skickat in en skrivelse till kommunen. Läs skrivelsen i sin helhet nedan. Foto: Pressbild

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun har beslutat föreslå kommunfullmäktige att besluta att Vänsterpartiet inte ska erhålla mandatstöd detta år. Tyvärr hade nog inte kommunstyrelsen alla fakta på bordet när man fattade detta beslut – inte heller hade man klart för sig de principiella följdverkningarna.

För det första – Vänsterpartiet lokalt har i god tid försökt att erhålla blanketten av kommunen för att kunna ansöka om mandatstödet. Politiska komplikationer och pandemin har dock försvårat det praktiska arbetet. Redan den 20 januari 2021 via e-post har Vänsterpartiets förenings dåvarande lokala kassör Emina Dautovic efterfrågat att få blanketten sig tillsänd för att fylla i och lämna in för att erhålla stödet från kommunen. Men kommunen skickade tyvärr blanketten till lokalföreningens dåvarande ordförande, inte till kassören trots den konkreta anhållan att kassören skulle erhålla den.  Tyvärr var dåvarande föreningsordföranden ej nåbar gentemot partiföreningen i övrigt – senare visade det sig att nämnda ex-ordförande sedermera i det fördolda hoppade av partiet och sina kommunala uppdrag samt gick med i ett annat parti (detta parti är dock ej företrätt i kommunfullmäktige). 

På grund av pandemin har ytterst få möten kunnat äga rum lokalt och partiföreningens dåvarande ordförande gick inte att få tag på via e-post eller telefon.

Två av våra styrelsemedlemmar har dessutom fört telefonsamtal med kommunala tjänstepersoner för att erhålla ansökningsblanketten å föreningens räkning. Men först måndagen den 3 maj 2021 fick förutvarande kassör, nu vald till ordförande, blanketten från kommunen för att kunna söka mandatstödet för 2021. Blanketten lämnades sedan in fredag 7 maj. Vänsterpartiet har alltså ansökt om mandatstödet för 2021 så snart kommunen gav möjlighet till det!

Varför skickades blanketten så sent till oss undrar vi? En sådan blankett kan väl inte vara så hemlig att den bara kan skickas ut till en enda partirepresentant trots flera förfrågningar hos kommunen?

Vänsterpartiet har alltså från sin sida gjort vad man kan för att kunna fullgöra inlämning av blankett i god tid – men inte getts den möjligheten av kommunen.

För det andra – vi står inför en ”omvänd jävssituation”. Visst kan man jämföra de politiska partiernas ansökan med idrotts- och kulturföreningars kommunala bidragsansökningar. Men en ridklubb eller en ishockeyklubb kandiderar inte i kommunfullmäktigeval gentemot Centerpartiet, Moderaterna et cetera – vilket Vänsterpartiet gör. Partierna i kommunstyrelsen har helt enkelt alla skäl i världen att beröva en politisk motståndare i kommunen deras ekonomiska resurser.

Vänsterpartiet utsätts helt enkelt för ett beslut motiverat av politiskt egenintresse av politiska motståndare.

Vi lever inte i Putins Ryssland eller i en halvdiktatur/”icke-demokrati” – fasta rutiner måste följas mellan kommunen och de politiska partierna. Kommunen från sin sida måste opartiskt och med goda rutiner ge möjlighet till partierna att ansöka om sitt mandatstöd i tid. Det är det enda långsiktigt hållbara systemet i en stabil demokrati.

Ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige där politiska motståndare skulle besluta att dra in Vänsterpartiet Värnamos partistöd för detta år kommer att överklagas till förvaltningsrätten. Detta då ett sådant eventuellt beslut skulle vara politiskt motiverat och grundar sig i att kommunen av olika skäl, trots anhållan om det, inte skickat blankett för ansökan om detta mandatstöd till den representant för Vänsterpartiet som i god tid har efterfrågat den av kommunen.

Emina Dautovic

Ordförande Vänsterpartiet Värnamo

Taggar

Dela


6 reaktioner på Vänsterpartiet kommenterar partistödsfråga

Om den forna ordförande verkar ha varit en total katastrof och agerat mycket illa så verkar inte denna nya ordförande vara annorlunda. Så här skriver man inte om sina motparter när man gör fel och går med mössan i handen. Respektlöst!

Det är väl samma föreningsordförande som sällan dök upp och flera gånger dök upp för sent till voteringarna som de förlorade med en rösts marginal.

Lite synd att de tog in en främling från ingenstans och lät personen ta över. Raserade nästan allt det förtroende som Svante Olson byggt upp under flera decennier.

Vänsterpartiet gör påhopp på samtliga partier i Värnamo med påstående om att vi bedriver ett politiskt agerande mot dem.
Detta är en allvarlig anklagelse!

Att man har olika åsikter är sunt, men att tro att man är mer än någon annan för att man tillhör V är galet.
Fyra år i rad har V misslyckats med att komma in med sina blanketter i tid.

Är detta ett parti som medborgarna vill ska styra framtiden för Värnamo?
Om man inte kan sköta sin egna förening hur ska man då kunna styra en kommun?

Ha detta i åtanke vid nästa val!

Kommentarsfunktionen är stängd