Nyheter

Välkomnar bakgrundskontroll

Nyheter Kommunens omsorgschef välkomnar SD:s bakgrundskontroll angående privatiseringen av LSS.

Omsorgschefen Ulrika Gustafsson välkomnar SD:s bakgrundskoll angående privatiseringen av LSS. Arkivfoto

I förra veckan berättade vi om SD:s vändning i frågan angående en privatisering av LSS.

Anledningen till partiets vändning i frågan beror på en felkalkylering från förvaltningen. Jan Cherek kommenterade frågan på följande sätt:

– När man tittar på faktan som hade lagts fram i nämnden, visade den att nämnden årligen skulle gå 4–5 miljoner kronor plus. De siffrorna man ej tagit hänsyn till är utjämningsbidrag som staten delar ut, men de pengarna går bara till kommunen, inte till privata aktörer. Efter att vi har gjort en bakgrundskoll, så visar den att privatiseringen skulle innebära kanske en miljon i överskott eller till och med ett underskott, sade Jan Cherek.

Ulrica Gustafsson, Värnamo kommuns omsorgschef, välkomnar SD:s bakgrundskontroll i ärendet.

– Det är bra att de har gjort en bakgrundskontroll. Informationen bör dock granskas och analyseras ytterligare, då det är fler faktorer än personlig assistans som påverkar LSS-utjämningen. 

Stämmer Jan Chereks uppgifter om att du tidigare under processen har påpekat att utjämningsbidraget försvinner vid en privatisering, men att siffrorna trots allt var redovisade? 

– Som nämnts tidigare så är personlig assistans en del av utjämningssystemet, där till exempel bostad med särskild service, ledsagning, barn i boende med särskild service, daglig verksamhet och personlig assistans påverkar LSS-utjämningen i olika utsträckning. Förvaltningen har inte uttryckt att utjämningsbidraget försvinner. I tjänsteskrivelsen finns ekonomiska kalkyler med för vilka besparingar som förvaltningen kan göra vid en privatisering av personlig assistans.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Välkomnar bakgrundskontroll

”Bakgrundskontroller” eller kontroller överlag är en bristvara i Sverige, och ytterst sällan något som resulterar i pluspoäng för våra ansvariga och beslutsfattande politiker oavsett om man ser till riks, regional eller kommunal nivå!

Det förefaller som om ”Enfrågepartiet” SD har fler strängar på sin lyra!
Bra jobbat!

Kommentarsfunktionen är stängd