Nyheter

Tyck till om polishusplanerna 

Nyheter Nu får kommuninvånarna chansen att tycka till om förslaget till detaljplan för det nya polishuset.

Bilder: Värnamo kommun

Här, på tomten mellan Malmövägen och riksväg 27, är det tänkt att det nya polishuset ska byggas.  [1/2]

Polishuset är markerat i orange på den vänstra sidan av tomtområdet. Detta kommer även att vara centrum i den nya stadsdelen.  [2/2]

Förra året berättade vi att det ska byggas ett nytt polishus i Värnamo stad. Nu har samhällsbyggnadsförvaltningen skapat ett förslag till detaljplan för det nya polishusområdet. Planområdet Rörstorp 6:31 med flera är beläget i sydöstra delen av Värnamo stad, mellan E4:an, riksväg 27, Lagan samt järnvägen mot Alvesta. Genom området går Värnamo stads sydöstra infartsgata, Malmövägen, som sträcker sig i nordsydlig riktning från väg 27 och går in till de centrala delarna av Värnamo stad. I detaljplanen framkommer det att i området ska bli mer än bara ett polishus. Det ska också beredas väg för en ny stadsdel på båda sidor av Malmövägen, där det kan byggas bostäder, grundskola, fritidsanläggningar och verksamheter.

”Rörstorp ska bli en trygg och levande plats”, beskrivs det i den fördjupade översiktsplanen.

Samrådet pågår från den 3 november till och med den 1 december och planhandlingarna finns under samrådstiden utställda i stadshusets foajé och på Värnamo stadsbibliotek och finns även tillgängliga på kommunens hemsida. Synpunkter på planförslaget lämnas i skriftlig form till samhällsbyggnadsförvaltningen,. 

Under vintern 23/24 kommer en granskning av planen att genomföras och beslutet kommer att tas i kommunfullmäktige under sommaren 2024.

Taggar

Dela


Läs mer

Klart: Här ska det nya polishuset ligga

5 reaktioner på Tyck till om polishusplanerna 

Vad är det för fel på det nuvarande polishuset? Kan någon ansvarig svara på det.

Det måste ju finnas annat område än ta åkermark som behövs för odling, För mat behöver både vi och djuren. Tänk till lite mer……🤔

Kommentarsfunktionen är stängd