Nyheter

Trygghetsåtgärder billigare än beräknat 

Nyheter Åtgärderna som gjordes för att öka tryggheten på Enehagsskolans skolgård blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Bilder: David Alin

Åtgärderna som gjordes för att öka tryggheten på Enehagsskolans skolgård blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.  [1/3]

Ett av projekten handlade om att leda gång- och cykeltrafikanter via Lagastigen.  [2/3]

En av åtgärderna som gjordes var att mura igen gångtrappan som ledde ned till tunneln under Lagastigen.  [3/3]

Efter byggandet av nya busshållplatser samt ny gång- och cykelväg på Lagastigen intill Enehagens skola konstaterade kommunen att de hade problem med obehörig gång- och cykeltrafik över skolgården. Medel avsattes och projektering med efterföljande åtgärder i genomfördes. Intill Lagan byggdes en ny gång- och cykelanslutning runt Hazenska villan samt nya staket och ”entrégrind” till Enehagen skola. Vid restaurang Åkanten gjordes mindre justeringar och även här sattes det upp en ”entrégrind” för att tydliggöra gränsen mellan skolgård och allmän gång- och cykelväg. 

Tekniska förvaltningen anvisades en halv miljon kronor ur potten ”GC-vägar för fördelning” till projektet som påbörjades 2021 och blev klart 2022. Totalt användes 464 053 kronor till projektet, vilket innebär ett överskott på 35 947 kronor.

”Projektet genomfördes enligt intention och passage av obehöriga över skolgården har minskat betydligt”, skriver tjänstemännen i slutredovisningen.  

Tekniska utskottet beslutade på utskottets allra sista sammanträde att godkänna slutredovisningen och att överskottet regleras mot potten ”GC-vägar för fördelning”. 

Taggar

Läs mer

Igenmurad trappa läggs igen 
Igenstängd passage – ”inga synpunkter från allmänheten”