Nyheter

SAS får kompetensutvecklas

Nyheter Kommunstyrelsen möjliggör för omsorgsförvaltningens socialt ansvariga samordnare att vidareutvecklas inom kommunal vård och omsorg och socialtjänst.

Kommunstyrelsen har gett kommunens socialt ansvarige samordnare (SAS) Petra Claesson (personen i mitten på bilden) möjlighet att vidareutvecklas inom kommunal vård och omsorg och socialtjänst. Arkivbild: David Alin

Omsorgsförvaltningen har sökt verksamhetsutvecklingsmedel för att socialt ansvarig samordnare (SAS) ska genomgå ett utvecklingsprogram inom kommunal vård och omsorg och socialtjänst.

Målet med utvecklingsprogrammet är att stärka och tydliggöra medarbetarens roll, ansvar och agerande som ansvarig för att utveckla kvalitet och säker vård- och omsorgsverksamheten. Programmet syftar även till att skapa bättre förutsättningar till att stödja omsorgsförvaltningens verksamheter i verksamhetsutveckling. Stödet till kan bland annat innebära: nationella krav på förbättringsarbete, processinriktat arbetssätt, operativt förbättringsarbete, risk och händelseanalys, verksamhetsuppföljning och utvärdering. Detta är ett område som förvaltningen ser behöver stärkas. 

Kostanden för utvecklingsprogrammet är 27 000 kronor exklusive moms och kommunledningsförvaltningen föreslår att satsningen finansieras inom ramen för medel för verksamhetsutveckling. Om det längre fram blir aktuellt att fler medarbetare går denna utbildning föreslår kommunledningsförvaltningen att detta hela finansieras inom omsorgsförvaltningens budgetram.

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagens möte att bevilja omsorgsförvaltningens ansökan.

Läs vårt reportage om kommunens socialt ansvariga samordnare (SAS) Petra Claesson här. 

Taggar