Nyheter

Partiledaren om snabbtågen: ”En nödvändighet” 

Nyheter Annie Lööf betonar vikten av en satsning på en höghastighetsjärnväg genom södra Sverige.

Annie Lööf betonar vikten av en satsning på en höghastighetsjärnväg genom södra Sverige. Foto: Pressbild/Pixabay

För några veckor sedan kom regeringen med beskedet att en höghastighetsjärnväg finns med i den nya infrastrukturpropositionen. Partiledaren Annie Lööf välkomnar beskedet och betonar dess framtida betydelse. 

– Det här är en helt nödvändig satsning för Sverige. Vi behöver nya stambanor eftersom dagens redan är fulla. För att kunna erbjuda goda möjligheter till arbetspendling och arbeta med klimatfrågan måste vi bygga nya stambanor. Det är en förutsättning för regionen och är en fråga jag själv jobbat med i 16 år.  Pendeln har ju tyvärr svängt eftersom både Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna är tveksamma till nya stambanor, men jag är glad att vi fått med regeringen i frågan.

Förra veckan gick Mikael Karlsson (C), kommunstyrelsens blivande ordförande, ut och delgav sin syn på regeringens besked. Han påvisade vikten av en politisk tydlighet för att projektet ska bli verklighet samt fann det beklagligt att projektet ligger inbakat i infrastrukturpropositionen, vilket försvårar processen. Annie Lööf delar den bilden. 

– För Centerpartiet har ambitionen hela tiden varit att projektet ska ligga i ett separat bolag utanför infrastrukturbudgeten. Det tråkiga var att vi fick inget stöd för det, utan det är bara vi som tycker att det är en viktig modell. Nu har vi i alla fall fått öronmärkta pengar till projektet och det är viktigt att vi politiker håller vad vi lovar. Det gäller att ligga på Trafikverket, för det här är en otroligt viktigt framtidsinvestering. Både för oss som land, för kommuner och regioner samt för att nuvarande stambanor redan är fulla. Det gäller att vi från nationellt håll håller vad vi lovar. 

Taggar

Dela


38 reaktioner på Partiledaren om snabbtågen: ”En nödvändighet” 

Vem kommer detta i slutändan att gynna? Är det politiker som kommer att sätta sig på dessa tågen ens? Skulle inte tro det.

Samtidigt ska vi värna om vår miljö och vår natur här i Sverige. Inte hjälper det med ett höghastighetståg, vrae sig för våra djur eller boende i utkanten av stora städer.

Om detta skulle slå i kraft, då är det redan omodernt när man tagit första spadtaget i jorden. Tänk om och tänk rätt.

Vi behöver mer kapacitet i regional trafik och snabbtåg i hela landet. Men inte höghastighetståg mellan tre stora städer. Det finns bättre investeringar att göra! Efter corona kommer vi också att jobba på nya sätt. Jag jobbar globalt och reser också till Stockholm ibland. Men jag kommer att göra mycket mer digitalt. Kolla först alla nya fakta och tänk om.

Jag anser att Peter Bejmert har rätt. Höghastighetstågen är ett högriskprojekt ekonomiskt, flera hundra miljarder sannolikt och det är oklart hur man ska finansiera projektet. Sjukvården har nu en mycket svår situation. Vi är inte ute ur pandemin ännu och en vårdskuld förväntas. Vi anser att man ska förbättra nuvarande stambana och regionaltrafik vilket blir avsevärt billigare.

Det är klart du anser det, det är ju din man. Men det gör det inte mer rätt för den sakens skull. Att förbättra nuvarande stambanor är dyrare än att bygga nytt. Det är dags att vi börjar tänka på framtida skåningar. Den nya järnvägen ska stå i minst 100 år, förmodligen det dubbla. Det innebär många hundratals miljoner resor innan järnvägen är uttjänt. Det är för framtida generationer som järnvägen behöver byggas, för mina barnbarn och deras barn i sin tur. Inte för gamlingar som oss.!!

Visst behövs en utbyggd järnväg och utökade stambanor men parallellt med befintlig stambana, inte som en järnridå genom landskapet. Någon ställde den befogade frågan hur man kan fridlysa växter men tillåta att skogen de växer i mejas ner. Pandemin har troligtvis för evigt förändrat vårt rörelsemönster och resande och därmed är alla beräkningar för passagerarunderlag helt utdaterad och alla utredningar måste göras om.
Inte minst nödvändigt är det att tågen stannar så resande kan stiga på och kliva av. Höghastighetstågen kommer att ha så få stopp att många måste åka långa sträckor lokalt för att stiga på tåget. En utökad järnväg bör även kunna betjäna behovet av både personbefordran och transport av gods. Vem skulle får för sig att bygga helt nya motorvägar där bara sportbilar fick köra?
Visa nu vem som är vuxen i rummet och värna miljön och prioritera inte lyxresande för en liten del av befolkningen som allas våra skattepengar skall bekosta och låt oss behålla den otroligt viktiga natur som finns kvar.

Visst behövs en utbyggd järnväg och utökade stambanor men parallellt med befintlig stambana, inte som en järnridå genom landskapet. Någon ställde den befogade frågan hur man kan fridlysa växter men tillåta att skogen de växer i mejas ner. Pandemin har troligtvis för evigt förändrat vårt rörelsemönster och resande och därmed är alla beräkningar för passagerarunderlag helt utdaterad och alla utredningar måste göras om.
Inte minst nödvändigt är det att tågen stannar så resande kan stiga på och kliva av. Höghastighetstågen kommer att ha så få stopp att många måste åka långa sträckor lokalt för att stiga på tåget. En utökad järnväg bör även kunna betjäna behovet av både personbefordran och transport av gods. Vem skulle får för sig att bygga helt nya motorvägar där bara sportbilar fick köra?
Visa nu vem som är vuxen i rummet och värna miljön och prioritera inte lyxresande för en liten del av befolkningen som allas våra skattepengar skall bekosta.

Om nuvarande tågnät är fulla kanske man skall bygga nya banor som ”pöbeln” vill åka med istället för dyra höghastighetståg. Särskilt eftersom det är ett projekt som blivit sågat i flera utredningar, på miljömässiga såväl som ekonomiska grunder.

”Sätt dig tillsammans med Annie och läs på om hur höghastighetsjärnväg kommer att förstöra i princip hela Skåne. Till ingen nytta för någon.” Nu gjorde du det igen, Lisa Magnusson. Du hittar på och överdriver. När man uttrycker sig så patetiskt så tappar man all trovärdighet. Så tråkigt.

Åke, saknar faktaunderlag eller källhänvisning på ditt yrande 👎

Behovet av ökade godstransporter via järnväg löses bäst med fler 250 spår och inte av banor enbart för höghastighetståg. Snälla Annie lyssna på riksrevisionen, tänk efter före och värna samtidigt både miljö och budget.

Undra hur många av dessa som kommentera som åker tåg dagligen?

Jag själv som åker tåg dagligen tycker att det vore bättre om man såg till att det blev dubbelspår i stället så att man till exempel slipper att vänta på mötande eller så att båda tågen kan åka in på perrongen samtidigt.

Man kan inte basera en sådan investering enbart på känslor. Annie säger att det skall hjälpa tågpendlarna. Men detta ska ju vara höghastighetståg det kommer väl inte hjälpa pendlarna. Detta måste ju utredas av folk som begriper, inte av politiker.

Hej Anne !
Jag tror inte att de som ser sina hem och gårdar försvinna, där man är född och uppväxt, och som gått i arv i generationer, håller med om. Vi klarar inte ens att hålla nuvarande järnvägar i funktions dugligt skick. Så rösta ner detta spektakulära förslag direkt 👎👎👎

Tyvärr, Sverige har för litet underlag för denna typ av höghastighetsjärnväg och lösningen innebär alldeles för stora ingrepp i natur och boendemiljö, åtminstone i Skåne. Troligen räcker det att bygga ut nuvarande stambanor med nya 250 spår och göra smarta lösningar för att få undan godstrafiken ock lokaltrafik, då de snabbare tågen skall prioriteras. 250 kilometer i timmen räcker väl för Malmö – Stockholm. Viktigast är att underhåll och standard håller högsta klass.

Vår lantbruksmark är viktigare. Vad är nödvändigheten i stärka urbaniseringen och centraliseringen? Höghastighetsbanan kommer inte att gynna arbetsgivare på stationsorterna

Johan Barzel
Landsbygdspartiet Oberoende

Är det inte dags att politikerna kommer ner på jorden, där vi andra dödliga befinner oss? Att sväva i det blå, utan någon som helst respekt för sina väljare, och faktiskt arbetsgivare, är en konst som svenska politiker utvecklat till fullo.
Har ni tappat hörsel, läsförmåga, sinne för proportioner? Det finns varken rim eller reson i framhävandet av detta vansinnesbygge i mastodontklass.

Nej höghastighetsbana är ingen nödvändighet.
Att lägga ner så otroligt mycket pengar för att förstöra miljön för många.
Låt det inte gå prestige i detta utan hitta alternativen som är bättre.

Hela detta projekt genomsyras av omdömeslöshet. Här i Skåne har det blivit total verklighet ett antal korridorer har ritats ut av Trafikverket. Detta innebär i princip att hela mitt Skåne blir påverkat. Man bör tänka att området som skadas är större än vad själva banan tar i anspråk. Konsekvensbeskrivning saknas totalt omkring den raserade naturmiljön som blir resultatet och vidare alla fastigheter som måste lämnas. Skåne är litet till ytan och tättbefolkat. Det vi vill är att en uppgradering, renovering sker av den gamla banan. Där behövs utrymme till godståg och lokaltåg. Inte en skrytbana som alla experter har sågat som oekonomiskt. Vi är för få innevånare i Sverige. Det som behövs nu är att nödvändiga medel ställs till förfogande för sjukvården, äldreomsorgen, inte någon ogenomtänkt skrytbana där man inte tagit hänsyn till de skador som förorsakas och jämför mot nyttor.

På vilket vis tycker du det? Han har ju helt rätt i allt han skriver.

Nej, och du yrar för övrigt minst lika mycket. Det är helt okej att vara mot höghastighetståg men man behöver inte överdriva/ta i så man spricker eller till och med hitta på. Sånt sysslar barn med, inte vuxna. Det är ohederligt.

Men snälla du. Sätt dig tillsammans med Annie och läs på om hur höghastighetsjärnväg kommer att förstöra i princip hela Skåne. Till ingen nytta för någon.

Här i Skåne är allt verklighet nu, ingen överdriver, Trafikverket har dragit streck i naturen mellan Hässleholm och Lund som innebär att en stor del av naturområden i inre Skåne kommer att försvinna. Det man inte inser i övriga Sverige är att Skåne är ett förhållandevis litet område och tättbefolkat. Skadorna blir enorma, ingen här nere är för detta. Vi behöver använda pengar till sjukvården och äldreomsorgen. Var finns förmågan till prioritering?

Bäste Åke, ditt svar är fullständigt meningslöst och för inte handlingen framåt. ”Yrar i nattmössan”? Kom med fakta i stället, och beskriv vad du menar!

Vart tog landsbygdspartiet Centern vägen? Att stötta detta vansinnesprojekt är en nådastöt för landsbygden
Ingen nytta har vi av banan men den kommer att förstöra för så många hus- och gårdsägare.

Christer Andersson

”Riktig snabbtåg i hela landet är viktigare än höghastighetståg mellan de tre största städerna i söder.” Det skriver Carina Sundbom (C), Jonny Lundin (C), Jörgen Larsson (C), Magnus Svensson (C) och Nils-Olov Lindfors (C) i debattinlägg i ett antal norrländska tidningar.

Trafikverket har gjort en utredning om uppgradering av ett antal järnvägar och bilda ett nät av banor för 250 kilometer i timmen. Centerdebattörerna anser att även de nya stambanorna i Sydsverige ska ingå i det nätet i stället för att byggas som höghastighetsbanor.

En sådan lösning har många fördelar. Den viktigaste är att standard 250-banor även kan ta godståg (vilket inte höghastighetsbanor kan). Det skulle också uppstå synergieffekter genom att man kunde köra samma sorts tåg i hela Sverige.

Det här är ett tecken på att på att en opposition inom Centern håller på att växa fram mot höghastighetsbanor. Av allt att döma kommer frågan upp i motionsform vid höstens partistämma.

https://www.folkbladet.nu/2021-03-25/investera-i-jarnvag-for-250-kmh-i-hela-landet

Snabbtåg kan vara ett rimligt alternativ mellan stadskärna i miljonstäder, tex Taiwan, Korea, Japan, Kina. Snabbtåg i glesbefolkade Sverige är däremot befängt redan från start. Det är vedertaget att de samhällsekonomiska effekterna är negativa! Vill man då ändå försöka övertyga sig om ett genomförande så måste alternativen givetvis utredas extra noga. En analys som idag helt saknas.
Aktuella förslag, där godstrafiken går genom våra stadskärnor medan snabbtågen sannolikt inte tar resenärerna ända fram utan kräver byten i båda ändar, tar bort all tidsvinst, nytta och logik. Vad är då syftet?
Kostnadsuppskattningar på denna typ av projekt har många gånger visat sig underskatta utfallet oerhört. Och redan med liggande förslag, som i sig överskrider budget, tas inte kostnader för varken den nödvändiga anslutningstrafiken eller för inlösen av alla de fastigheter som förstörs längs sträckningen.
Som om inte det vore nog innebär snabbtågen oerhörda tillika irreparabla kostnader i miljö- och kulturvärden. Utöver miljöeffekterna i direkt närhet till banan kommer landskapet såras både estetiskt och ljudergonomiskt flera mil åt sidorna.
Nä, gör behovsanalysen och ta sedan resultatet på allvar: snabbtåg är inget för Sverige!

En höghastighetsbanan är allt annat än nödvändig. Det blir en oerhört stor belastning för miljön. Och omöjlig att använda för arbetspendling inom regionerna. Detta på grund av att man inte kan ha så många stopp som skulle vara nödvändigt. Men Annie verkar inte ha riktigt korrekt information om att stambana inte är detsamma som höghastighetståg. Hon har rätt i att stambanan vi har i dag behöver byggas ut, men för övrigt. Tänk om och tänk rätt.

Nej det behövs ingen höghastighetsbana: Olönsam, dyr, miljöförstöringen med mera.
Hur kan Centern vara beredd att skövla halva Skåne? Ska inte Centern värna om lantbruk och den goda jorden? Byggs höghastighetsbana kommer det att förstöra för lantbrukare som inte längre kommer att utföra ditt arbete på ett vettigt sätt. Betesmarker förstörs. 1000-åriga skogsområden skövlas. Djurarter kom att dö. Människor måste flytta från sina hus och hem. Tystnad och naturupplevelser kommer att bli sällsynt . Ingen behöver en höghastighetsbana någonstans i Sverige

Annie säger att vi behöver nya stambanor för de vi har är redan fulla.

Det hon missar med en höghastighetsbana är att vårt störta behov finns hos lokaltrafik och godstrafik.

Enligt Skånetrafiken kommer den gamla stambanan genom Skåne vara full igen redan 2040 – 5 år efter att en höghastighetsbana öppnat.

https://www.skanetrafiken.se/globalassets/dokumentbank/remissversion—tagstrategi-region-skane.pdf

Man måste börja med att titta på vilka problem vi har att lösa innan man rusar iväg med en såhär enorm lösning.

Stureplanscentern vill bygga för 08-potentaterna, inte för landsbygdens och det ”vanliga” folket.

Undrar om det finns en neutralt och väldigt noga genomförd konsekvensanalys gjord angående höghastighetsjärnvägen?

Rent spontant, vem av vanliga människor kommer att ha råd att åka med dessa tåg?

Frågar detta då priset på bygget med amorteringar, räntor och underhållskostnader kommer att bli brutalt höga… eller är detta något som ska betalas via våra skattsedlar?

Hur försvarar man de enorma koldioxidutsläppen som kommer att ske under hela byggperioden. De kommer att öka, inte minska.

Varför letar man inte efter andra sätt?

Nej, det finns inte. Det har Riksrevisionen påpekat. Normalt ska en järnväg prövas enligt den så kallade fyrstegsprincipen, där man i olika steg prövar behovet av en järnväg. Så har inte gjorts i det här fallet. Nedan återfinns länken till Riksrevisionens rapport ”Att tänka efter före – statens planering av höghastighetsjärnväg”.

Med tanke på de stora kostnadsökningarna och de miljöingrepp som krävs för byggande borde man tänka om. Men det verkar som att höghastighetsentusiasterna har svårt för nytänkande.

https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/att-tanka-efter-fore—statens-planering-av-hoghastighetsjarnvag.html

Kommentarsfunktionen är stängd