Nyheter

Ser både för- och nackdelar med regeringens snabbtågsbesked

Nyheter Värnamos nye starke man ser en politisk tydlighet som nyckeln till en framtida höghastighetsjärnväg. 

Värnamos nye starke man ser en politisk tydlighet som nyckeln till en framtida höghastighetsjärnväg. Arkivfoto

I förra veckan berättade vi om att satsningen på en höghastighetsjärnväg genom södra Sverige är en del av regeringens nya infrastrukturproposition. Ett förslag som innebär att 799 miljarder kronor ska läggas på underhåll och utveckling av vägar och järnvägar de kommande tolv åren.

 – Det här var ett positivt besked. Det har varit många turer i frågan och några partier har svängt i frågan angående om det är lönsamt eller inte. Det viktigaste är att partierna inom januariavtalet står fast, där ju detta är en av de 73 punkterna, och att det finns en tydlighet i förslaget baserat på tidigare överenskommelser, säger Mikael Karlsson (C), kommunstyrelsens nye ordförande. 

Den 1 februari 2016 fick Värnamo kommun ett avtal från Sverigeförhandlingen om att få en station på den tilltänkta höghastighetsjärnvägen. Mikael Karlsson antog uppdraget att vara kommunens företrädare i frågan. Enligt planerna är tanken att kommunen ska få ett stationsläge i stadens östra del, i anslutning till Bredastensområdet. 

– Det jag ser som olyckligt för projektet är att det ska skötas inom ramen för infrastrukturbudgeten. Det gör att det kan fördröja och försvåra projektet ytterligare eftersom att det då ska stå emot alla andra infrastrukturprojekt i landet. Det här kräver tydliga politiska direktiv och innehållet i det politiska direktivet är oerhört kritiskt för hur Trafikverket ska ta sig an projektet. 

Mikael Karlsson ser stora möjligheter för vad en snabbtågsjärnväg kan innebära både för kommunen och regionen.

– Vi är en stor exportregion och Europakopplingen gör det hela intressant. Hur tar man sig hållbart och snabbt ut i världen? Hittills har det bara varit flyg som har gällt. Enligt de indikationer jag har fått så pratar vi om minst två avgångar i timmen från Värnamo. Jag säger som Mats Hilding, tidigare vd på Axelent: ”Det kunde ju få vara kul om vi kunde få ha hemmaplan någon gång”. Det vore ju kul om man fick vara en del av när den här satsningen blir verklighet, men då gäller det att peka med hela handen. Det vore fantastiskt med en bredare uppslutning och lokala företrädare för partierna tycker att det här är positivt. 

 Det pratas om att bygga järnvägen på betongpelare. Vad tycker du om en sådan lösning?

– Skanska har kommit med en indikation om att de kan bygga på ett sådant sätt. Det skulle gå snabbare och bli billigare, göra mindre intrång i terrängen vilket är bra för både människor och djur. Det viktigaste är att se till att betongen inte skräpar ner miljön. Betong är en stor källa till koldioxidutsläpp, kan man lösa det så visar de på möjligheten. Det finns indikationer på att lösningar på detta är under utveckling.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Ser både för- och nackdelar med regeringens snabbtågsbesked

Hoppas inte det slutar med katastrofläget på Bredasten, då försvinner hela idén med höghastighetståg för värnamoborna när vi måste ta oss ut till Bredasten.

Bra Mikael med hög hastighet.

Betong och koldioxid är del av kemiformeln balciumkarbonat – bränns (koldioxid) till kalcium oxid (cement) släcks till kaliumhydroxid (betong) så tekniken heter koldioxidlagring för att göra cementindustrin hållbar.

Kommentarsfunktionen är stängd