Nyheter

Önskemålet: Underlätta byggandet av attraktiva bostäder på landsbygden 

Nyheter Bygglovshantering diskuterade på landsbygdsdialogen.

Bygglovshantering diskuterade på landsbygdsdialogen. Pressbild: Build Magazine

En av enkätfrågorna som hade kommit in till Värnamo kommun inför onsdagens landsbygdsdialog var att underlätta processen för att få lov att bygga bostäder. Kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M) tog ordet.

– Mark- och exploateringsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående uppdrag där de tillsammans med samhällsföreningar och boende i kransorterna att ta fram tomter där det är attraktivt att bo. Vi att boende vid vatten är attraktivt, banker lånar hellre ut pengar till människor som vill bygga i strandnära lägen, men problemet är att de olika länsstyrelserna har olika hållningar till strandskyddslagstiftningen. Här gäller det att titta på andra länsstyrelser, för vi vill lösa knutar och är jättemåna om att hitta lösningar på problem. 

Jan Lindeberg, kommunens enhetchef för mark, exploatering och hållbar utveckling, tog vid.

– Vi har lediga tomter på Mossleplatån, släppte nyligen 31 tomter vid Helmershus och det finns möjlighet att bygga i Forsheda och på Häggegårdsområdet i Bredaryd, men vår vision är att hela kommunen ska leva och vi har ett uppdrag att ta fram alternativa platser tomter även i kransorterna. Vi vet att världsläget är tufft. Enligt den senaste statistiken behövs 69 000 nya bostäder i Sverige, just nu byggs 17 000, så vi har ett gigantiskt berg framför oss. 

Kommunen ska inom två mandatperioder ta fram en ny översiktsplan för alla kommunens kransorter. Under våren är ambitionen att projektgruppen ska bjuda in till dialogmöten för att påbörja arbetet.

– Ni har möjligheten att vara med och utforma den nya översiktsplanen. Ni har kunskapen om var det kan vara intressant att bygga i närområdet, så gå på dialogmöten och ge era synpunkter.

Taggar

Dela


Läs mer

Ny översiktsplan på gång