Nyheter

Kommunen säljer Östhamra: ”Ett glädjens ärende”

Nyheter Kommunfullmäktige har sagt sitt. Det tidigare äldreboendet Östhamra i Rydaholm får nytt liv när Schedevi Psykiatri AB köper fastigheten av Värnamo kommun för 7,25 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har sagt sitt. Det tidigare äldreboendet Östhamra i Rydaholm får nytt liv när Schedevi Psykatri AB köper fastigheten av Värnamo kommun för 7,25 miljoner kronor. Arkivbild

I morse berättade vi att kommunfullmäktiges ledamöter skulle diskutera en eventuell försäljning av Östhamra till Schedevi Psykiatri AB under kvällens sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) var först upp i talarstolen efter att ärendet öppnats.

– Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Det här är ett glädjens ärende att ta. Man ska inte föregå att kråkan sitter på ett papper för den här etableraren ska också godkänna det här, men det känns så kul. Det är ett nytt företag som är på väg in i kommunen och det är en ny bransch, vi brukar säga att vi är tunga inom tillverkningsindustrin. Vi får en tom lokal som det blir verksamhet i, i mitt huvud gör det ont när vi har tomma lokaler som inte används, och den här verksamheten  kommer i ett inledande steg generera 15-16 arbetsplatser och förhoppningsvis betydligt fler i framtiden. Jag vill bara uttrycka glädje över att det här blir till. Tack.

Kommunstyrelsens vice ordförande Gottlieb Granberg (M) var lika glad i talarstolen.

– Det blev en lång och krokig väg, men det är roligt att en så här gedigen byggnad, som vi i Rydaholm och Horda känner väl till att den var gedigen, kan komma till användning. Planen var egentligen att delar av den skulle rivas och omformas för en kostnad. Nu kommer det i stället hit en verksamhet till Rydaholm som genererar arbetsplatser, hur många vet vi inte än men det blir ett par stycken, och vi får hit ett välrenommerat företag. Det kunde inte bli bättre, egentligen. Jag har varit en del av det här arbetet, för jag blev kontaktad av en Anders Andersson som är företagsförmedlare. Han kontaktade mig och har tänkt en hel del på det här. Det var bra när så många pusselbitar kunde falla på plats och bli så här bra. Jag yrkar bifall och hoppas att vi beslutar enligt förslaget. 

Omsorgsnämndens ordförande Glenn Lund (M) yrkade även han bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Från början var jag lite tveksam till det hela, men efterhand har jag blivit lite entusiastisk som Mikael och Gottlieb och jag har inget att invända emot det. Det enda jag kan klaga på om jag tittar på omsorgen är att de (Schedevi Psykiatri AB) konkurrerar om samma personal som vi, det är det enda negativa. Tack.

Efter avslutad debatt beslutade kommunfullmäktige att godkänna det upprättade köpekontraktet med Södra Annexet Fastigheter AB och att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i pågående detaljplanearbete ändra Planbestämmelsen B till ett D och sedan skyndsamt slutföra denna detaljplan.

Taggar