Nyheter

Diskuterar försäljning av Östhamra

Nyheter Det gamla äldreboendet Östhamra i Rydaholm kan få ett nytt liv när kommunfullmäktige under kvällen diskuterar en försäljning av fastigheten till Schedevi Psykiatri AB.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att sälja Östhamra i Rydaholm så att Schedevi Psykiatri AB kan starta HVB-hem (hem för vård och behandling) i fastigheten. Arkivbild

Ett köpekontrakt har upprättats mellan Södra Annexet Fastigheter AB och Värnamo kommun gällande hela fastigheten Sävrarp 1:112 i Rydaholm. Fastighetens tomt är på 8 173 kvadratmeter och består av fem byggnader som uppförts från 1980 och framåt. Byggnaden består av 33 vårdlägenheter samt allmänna utrymmen. Totalt med en areal om cirka 1 600 kvadratmeter.

Schedevi Psykiatri AB har arbetat inom HVB ( Hem för vård och behandling ) sedan 1989. Schedevi kommer att initialt söka HVB-tillstånd för åtta platser. Placeringar kommer därefter att påbörjas enligt plan under hösten 2022. Cirka 14-16 personer behöver anställas för att få den första enheten i drift. Full beläggning i enhet 1 förväntas sedan under 2023.

Köpet är villkorat med att hela köpeskillingen på 7,25 miljoner kronor betalats samt att en ny detaljplan har vunnit laga kraft. Den nya detaljplanen ska ha planbestämmelsen D som betyder Vård.

I kväll diskuterar kommunfullmäktige ärendet. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige besluta att sälja fastigheten Sävrarp 1:112 i Rydaholm till Södra Annexet Fastigheter AB för 7,25 miljoner kronor samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att i pågående detaljplanearbete ändra Planbestämmelsen B till ett D och sedan skyndsamt slutföra denna detaljplan.

– Det känns om vi att är överens om att det är en bra idé. Redan i ett inledande steg skulle det innebära ett 15-tal nya arbetstillfällen till Rydaholm, så det skulle bli ett bra tillskott till kommunen i allmänhet och Rydaholm i synnerhet, sa kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) efter kommunstyrelsens sammanträde den 18 januari. 

Taggar