Nyheter

Klartecken för tillfällig förskola

Nyheter Den utdragna processen rörande byggandet av en ny förskola i Bredaryd kan snart vara till ända. Det står klart efter samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde.

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade tekniska förvaltningens förslag att förlägga den tillfälliga förskolan i Bredaryd i anslutning till Bredaryds IP. Ritning: Samhällsbyggnadsförvaltningen  [1/2]

Ritningen över den tillfälliga förskolan med sex avdelningar. Ritning: Expandia Moduler AB  [2/2]

I början på hösten berättade vi om tekniska förvaltningens vändning angående placeringen av den tillfälliga förskolan i Bredaryd. 

På samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde behandlades förvaltningens ansökan. En enig nämnd beslutade att bevilja tekniska förvaltningen ett begränsat bygglov till och med den 1 november 2025 för nybyggnad av skolpaviljonger för sex avdelningar, tre förråd/soprum, utemiljö och 18 parkeringsplatser på tomterna Bredaryd 10:11 samt del av Bredaryd 10:36 och del av Bredaryd 20:52, belägna i anslutning till Bredaryds idrottsplats.

–Det blev ett bra beslut till slut. Det var synd att den här placeringen inte kom fram i ett tidigare skede, för det här har dragit ut på tiden, men efter omständigheterna känns det bra, säger Bo Svedberg (S), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet innebär inte enbart att byggprocessen för den nya förskolan i Bredaryd kan inledas. Även för Bredaryds IF får beskedet effekt, eftersom att kommunen efter avslutad evakuering överlåter två av paviljongerna i föreningens ägo. Föreningen har som avsikt att använda lokalerna i sin verksamhet i form av omklädningrum och samlingslokal.

Taggar

Dela