Nyheter

Klartecken till sambudgetering: ”Effektivare och billigare”

Nyheter Tre förskoleprojekt blir till ett. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde.

Tre förskoleprojekt blir till ett. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde. Ritning: Värnamo kommun

Vi har tidigare under veckan berättat om planerna på att sambudgetera kommunens tre kommande förskoleprojekt.

Under torsdagens kommunfullmäktige behandlades frågan. Kommunstyrelsen hade föreslagit kommunfullmäktige besluta

att omfördela avsatta investeringsmedel, 138 miljoner kronor avseende projekt Ny förskola Bredaryd KF085, Ny förskola i Värnamo nr 3, KF 058 samt Ny förskola i Värnamo nr 4, KF075, till en övergripande budget för alla de tre projekten samt,

att utöka investeringsbudgeten 2022 för de tre förskoleprojekten med 11,76 miljoner kronor

att finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet

att tillföra medel i investeringsbudgeten 2022 om 4,1 miljoner kronor för evakuering av Jannelunds förskola i Bredaryd (KF085)

att finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet

att tillföra medel i driftbudgeten 2022 om 1,9 miljoner kronor för rivning av Jannelunds förskola i Bredaryd (KF085)

att kostnaden finansieras genom en minskning av 2022 års budgeterade driftresultat.

Först upp i talarstolen var barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) som yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Aha, nu tänker ni att det blev dyrare igen? Det kan man tro. Tidigare var vår konceptförskola på fyra avdelningar. Nu har det blivit sex avdelningar så nu behöver vi bara bygga tre förskolor i stället för fyra, så det blir ju billigare. Vi  klarar inte att bygga en förskola för 11 miljoner kronor, det förstår ni ju. Med sex avdelningar under samma tak kommer personalen kunna arbeta mycket effektivare: de kommer kunna hjälpa varandra vid frånvaro till exempel och kommer kunna öppna och stänga förskolan, och det är fler som kan dela på det arbetet, så att säga. Att jobba så effektivt som möjligt är en självklarhet och här blir det också lättare. Sedan tänker jag med maten: nu blir det sex avdelningar och då blir det tillagningskök. Det tycker vi om. Det finns många fördelar med att laga maten där den också ska ätas, dessutom blir det effektivare när man på samma gång lagar till fler. Eller hur, Haris (Sibonjic, servicenämndens ordförande)? Det blir väl både effektivare och billigare? Tack.

Tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) instämde i Maria Johanssons tankar.

– Förutom det Maria säger så vill jag även poängtera hur viktigt det är med en bra dialog. Här blir faktiskt driften billigare även om investeringen blir dyrare, men precis som Maria säger så får vi mer för pengarna. Jag vill poängtera att byggkostnaderna har ökat under tiden, vilket har ökat rätt mycket nu med tanke på råvarubrist internationellt sett, så därför vill vi möta marknaden med att ha de tre projekten ihop för vi tror att det blir ett större intresse. Det som styr priset till sist är vad vi får in för priser från marknaden. Anbuden är inte öppnade men de är utdelade och det är många som har fått utdelningsunderlaget, så det finns förhoppningar om att vi ska få bättre priser och just att man kan bygga förskolorna i etapper gör det mer intressant för näringslivet. Tack.

Efter avslutad debatt beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Taggar

Dela