Nyheter

Klartecken för infrastrukturprojekt

Nyheter Kommunfullmäktige sa ja till infrastruktursatsningen på Ljusseveka- och Prostsjöområdet. – De tekniska förutsättningarna finns där och de tekniska förutsättningarna är bra för detta, säger tekniska utskottets förste vice ordförande Håkan Johansson (KD).

Kommunfullmäktige beslutade att satsa 36,6 miljoner kronor på ett infrastrukturprojekt som kopplar samman Nydalavägen med Prostsjöområdet. Projektet innefattar en ny rondell vid korsningen Nydalavägen-Vråenvägen, en anslutningsväg med tillhörande gång- och cykelväg mellan Nydalavägen och Prostsjövägen samt teknisk försörjning, såsom VA, fjärrvärme, el och fiber, till Prostsjö- och Ljussevekaområdet. Ritning: Värnamo kommun  [1/1]

Tidigare under hösten har vi berättat hur kommunen vill knyta samman Värnamo stad med Prostsjö- och Ljussevekaområdet.

Under torsdagens kommunfullmäktige avgjordes ärendet. Kommunstyrelsens blivande ordförande Tobias Pettersson (M) yrkade bifall till förslaget.

– Det här är ett fantastiskt förslag som möjliggör att vi inte bara kan samla fler verksamheter i området utan även  bostadsbyggnation. Visst, det blir ökade kostnader i jämförelse med det ursprungliga förslaget men effekterna av  kostnadsökningarna ser vi bara positivt på.

Bo Svedberg (S) ställde sig också bakom förslaget, men han undrade hur det ser ut med marktillgången. Tekniska utskottets förste vice ordförande Håkan Johansson (KD) svarade att tekniska förvaltningen har varit ute och kontrollerat marktillgången och att det i nuvarande läge handlar om en bit mark som kan behöva köpas in.

– Men ärendet står inte och faller med den biten. Vi kan även genomföra det här projektet utan den marken.

Jan Cherek (SD) yrkade på avslag i frågan.

– Vi står med för osäkra handlingar just nu. Vi fick inte svar från tjänstemännen på våra frågor när frågan var uppe i kommunstyrelsen. Det var mycket ”vi tror och vi hoppas”, bland annat när det gäller att schakta bort mossen och lägga i fyll. Jag anser att ta det här beslutet innan vi överhuvudtaget vet att det går att byggas. Jag ställde en fråga: ”Om det nu inte blir så att arenan byggs, om det inte blir någon ishall, om det inte blir någon simhall i området, behöver vi den vägen då med dessa extra kostnader bara för ett bostadsområde?” Jag tror inte att folk kommer att att ta den vägen i så fall, jag tror att folk kommer ta Ljussevekaleden in vid IFK-gården eller vägen förbi kyrkogården via Finnvedens Gymnasium. Jag anser att det här är för mycket pengar och att det här har har gått för fort. Vi ser vår viadukt som vi står och väntar på, där är vi beroende av Trafikverket i och för sig, men här bankar vi lite för fort. Jag yrkar avslag på detta, tillsvidare ska jag säga, tills vi har fått helt klartecken till att kunna bygga där. Tack.

Kommunstyrelsens nuvarande ordförande Mikael Karlsson (C) yrkade bifall till förslaget.

– Jag vet inte vilka frågor du (Jan) åsyftar eftersom du inte tar upp dem här nu, men det vi vet är att det är en hel del frågor som inte sätts i gång att utredas utan att ett beslut är fattat. Vi kan inte hålla på att utreda hur mycket som helst utan att veta vad vi vill och vi har ett åtagande. Vi har lovat IFK att bygga en arena så att de kan spela allsvensk fotboll på hemmaplan och ska vi klara det så måste vi ta kloka beslut som är väl avvägda. De frågor jag minns från kommunstyrelsen handlar om ”hur gör vi med det yttre vattenskyddsområdet?” Nästan hela Värnamo är byggt på det yttre vattenskyddsområdet och vi har erfarenhet av att bygga säkert utan att riskera vårt dricksvatten. Där håller jag mdd dig, Jan, det är superviktigt, det är vårt viktigaste livsmedel och det får vi inte och kommer inte att äventyra. Vi har oerhört kompetenta tjänstemän när det gäller vatten. Dessutom är det här hårt kontrollerat av länsstyrelsen så vi kommer inte att få lov att göra något som riskerar vårt dricksvatten. Skulle det hända, så är jag den första personen som stoppar bygget.

Håkan Johansson (KD) svarade på Jan Chereks (SD) undran om markförhållandena.

– Platsen där fotbollsarenan ska byggas har vi bra koll på. Fotbollsarenan kommer att byggas där, så vitt jag kan förstå just nu. När det gäller de övriga anläggningar som Cherek hänvisar till så kommer de att byggas i områden som har betydligt bättre markförhållanden, det blir alltså lättare helt enkelt. Jag tänker så här: vi kommer att behöva de här  VA-anläggningarna och den övriga tekniska försörjningen. Det är strategiskt och ekonomiskt bra att göra detta nu där vi kan samordna allting och få en bättre prisbild på det hela i stället för att bygga lite i taget och tappa kontrollen över kostnaderna. De tekniska förutsättningarna finns där och de tekniska förutsättningarna är bra för detta. Tack för ordet.

Jan Cherek var glad över Mikael Karlssons (C) syn på dricksvattnet.

– Det jag ser som en risk förutom dricksvattnet är miljöaspekten i samband med att vi ska schakta och bygga vägen. Vi fick höra på kommunstyrelsen att det har kommit in 18 förfrågningar från instanser och jag ser att de om några borde bli besvarade och i så fall få veta vad det är för frågor som har kommit in, för det ser vi inte ännu förrän de är besvarade. Det är därför jag menar att vi ska avslå detta, tills att vi vet att det är okej, att det inte är störande. Jag vet inte nu om det är fråga om buller för de som bor där eller om det berör dagvatten, men jag tycker att detta blir lite hafsat att ta ett sådant här beslut med så mycket pengar, tack.

Efter avslutad debatt beslutade fullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå Jan Chereks (SD) yrkande om avslag. Det innebär att kommunfullmäktige satsar 36,6 miljoner kronor på en ny rondell på Nydalavägen, en anslutningsväg med gång- och cykelbana, samt teknisk försörjning såsom VA, fjärrvärme, el och fiber till Prostsjö-Ljussevekaområdet som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling, att tidigare beslut om byggandet av en infartsväg från Ljussevekaleden rivs upp, att 21,5 miljoner kronor i 2024 års budget avsätts till projektets VA-kostnader samt att finansieringen sker med medel ur rörelsekapitalet. En satsning som totalt beräknas kosta 58,1 miljoner kronor.

Samtliga i SD reserverade sig mot beslutet.

Vad tycker du om beskedet? Kommentera gärna, men tänk på nedanstående regler:

__________________________

Om kommentarer

Du som kommenterar tänk på det här:

Inga påhopp tolereras på politiker, andra personer, föreningar, myndigheter eller andra. Inga svordomar eller antydningar till detta tillåts, då tas kommentaren bort med automatik. Rasism är självklart inte tillåtet.

Vi vill gärna att ni använder ert riktiga namn eller har ett återkommande alias. Ibland tvingas vi ta bort kommentarsmöjligheten på grund av att våra regler inte följs.

Blir det ingen bättring så kommer vi att förändra möjligheten att kommentera.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Klartecken för infrastrukturprojekt

Kommer inte detta att ligga inom inre vattenskyddsområde som länstyrelsen pratar om?
Om nu en skada på vattentäkten inträffar så undrar jag vilka politiker som har ett ansvar i detta. Det handlar om cirka 20 000 Värnamobors vattenförsörjning.

Det skall bli så trevligt att få en arena placerad så att ljudet från ”parkeringen” där ännu fler bilar kommer att samlas för att spela musik och sladda runt samt ljudet från alla 6 500 skrikande och bråkande ”åskådare” riktas rakt in i ett villaområde.

För några planer på ljuddämpande åtgärder finns ju inte med i planeringen och därmed inte heller i budgeten.

Lysande plan som vanligt.

/Vuvuzela

Bra att förslaget blev beslutat av fullmäktigemötet.
Vi kommer att få en ny fin stadsdel med stora möjligheter till både bostäder och rekreation.
Det behövs en riktig infart till de planerade sportanläggningarna, den som går via Finnveden Gymnasium är olämplig av säkerhetssynpunkt.
Avslag som vanligt av Sverigedemokraterna,
partiet saknar framtidsvisioner…….

Kommentarsfunktionen är stängd