Nyheter

KD kommenterar Alliansens budgetförslag

Nyheter Kristdemokraterna i Värnamo kommenterar Alliansens budget.

Kristdemokraterna i Värnamo kommenterar Alliansens budget. Läs gruppledaren Håkan Johanssons svar nedan. Arkivfoto

Vi har tidigare berättat om Alliansens budgetförslag för 2022 med utblick för 2023-2024Nu kommenterar Kristdemokraterna i Värnamo budgetförslaget. Läs gruppledaren Håkan Johanssons kommentar i sin helhet nedan: 

”Kristdemokraterna uppskattar det goda samarbetet i Allians för Värnamo. Vi är fyra partier som delar vision om den långsiktigt bästa utvecklingen av Värnamo kommun. Att vi har samarbetat under en lång följd av år har skapat stabilitet och är en viktig förutsättning för Värnamos positiva utveckling.

 Alliansens budgetförslag präglas av positivitet och framtidstro. Vi kan behålla skattesatsen oförändrad och ändå landa i ett gott resultat som gör det möjligt att finansiera stora investeringar som nya skolor, ny förbindelse över järnvägen och ny simhall utan att behöva ta lån i onödan. Alliansens budgetförslag präglas av hälsofrämjande och trygghetsskapande. 

Några satsningar som vi kristdemokrater vill lyfta fram är:

– Samverkan om tidiga insatser för barn i riskgrupper och ett nytt tidsbegränsat anslag till att höja kvalitén för elever i lägre åldrar som riskerar att inte klara målen.

– Föreningsmiljonen – en möjlighet för föreningar att göra en folkhälsofrämjande nystart efter pandemin.

– Belysningsprojektet som ska öka tryggheten på gång- och cykelstråk och i andra offentliga miljöer”

Taggar

Dela