Nyheter

Trygghet och hälsofrämjande i fokus i Alliansbudget

Nyheter Trygghetsskapande och hälsofrämjande står i fokus när Alliansen i Värnamo presenterar sin budget. 

Alliansen presenterade under tisdagen budgeten för 2022. En budget som Malin Ekman (L), Gottlieb Granberg (M) och Mikael Karlsson (C) genomsyras av trygghetsskapande och hälsofrämjande åtgärder.

Alliansens budgetförslag för 2022 med utblick för 2023-24 innehåller en oförändrad skattesats. Investeringsbudgeten innehåller, förutom satsningar på en ny skola och förskolor, 100 miljoner kronor för viaduktens ersättare och en ny simhall för 350 miljoner kronor. Budgetförslaget genomsyras enligt Mikael Karlsson (C), Gottlieb Granberg (M) och Malin Ekman (L) av trygghetsskapande och hälsofrämjande åtgärder. Man avsätter 186 000 kronor under 2022 för föreningsvandringar på stan och därefter 166 000 kronor årligen, 300 000 kronor på ett trygghetsbelysningsprojekt under åren 2022–2024 och 150 000 kronor årligen till ett lokalt brottsförebyggande råd. Alliansen satsar även fortsatt på verksamhet- och kompetensutveckling genom att avsätta 30 miljoner kronor sammanlagt de kommande tre åren.

– Det är sådana här åtgärder som gör att man blir en attraktiv kommun, säger Malin Ekman (L).

Med ett investeringstak på 300 miljoner kronor under 2022 är Alliansens målsättning att inte behöva låna pengar. 

– Vi vill ha koll på läget, säger Gottlieb Granberg (M).

Alliansens budget innehåller bland annat följande:

– 350 miljoner kronor för en ny simhall

– 100 miljoner kronor för en ny förbindelse över järnvägen 

– 1 miljon kronor som föreningar som drabbats av coronapandemin kan söka pengar om under 2022

– 1 miljon kronor per år till servicenämnden för fortsatt satsning på närproducerad svensk mat och ekologiska livsmedel

– 18 miljoner kronor tillägnat potten för måluppfyllelse under perioden 2022–2024

– 30 miljoner kronor på en fortsatt satsning på verksamhets- och kompetensutveckling under åren 2022–2024

– 186 000 kronor 2022 och sedan 166 000 kronor årligen för föreningsvandringar

300 000 kronor under 2022–2024 på ett trygghetsbelysningsprojekt med återredovisning mars 2024

– 250 000 kronor på en satsning för trygghet och säkerhet från 2023

– 150 000 kronor årligen till ett lokalt brottsförebyggande råd

– 875 000 kronor årligen för friskvårdssatsningar för kommunens anställda

– 200 000 kronor årligen på åtgärder för minskad sjukfrånvaro 

Taggar