Nyheter

Ja till motion om jämställd fördelning av ekonomiskt stöd

Nyheter Fullmäktige sa ja till medborgarnämndens förslag om jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd. Det innebär att pengarna ska delas lika mellan de ansvariga vuxna i ett hushåll som får ekonomiskt bistånd.

Fullmäktige sa ja till medborgarnämndens förslag om jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd. Det innebär att pengarna ska delas lika mellan de ansvariga vuxna i ett hushåll som får ekonomiskt bistånd. Bild: Pressbild

För ett par veckor sedan berättade vi om kommunstyrelsens vändning gällande Socialdemokraternas motion om jämställd fördelning av ekonomiskt stöd. På torsdagens fullmäktige behandlades motionen.

Kommunstyrelsen hade föreslagit kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen, samt att utvärdering sker efter två år och att utvärderingen ska visa vilka konsekvenser det nya arbetssättet ger.

Agnes Johansson (M) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Jag vill tacka motionärerna som adresserar en viktig fråga. Det är alltid viktigt att arbeta för att förbättra och förnya sitt arbetssätt och att Värnamo nu ställer sig till de kommuner som aktivt arbetar med en jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd ser jag som positivt. Jag hoppas självklart att arbetssättet ska bidra till en bättre situation för personer som lever i en jämlik och en destruktiv relation. Om inte annat är det viktigt att vi som kommun tydligt visar att vi värnar båda parter i en relation på lika villor och att vi ser det som en självklarhet att båda parter har tillgång till familjens ekonomiska medel. Flera kommuner arbetar redan på liknande sätt och jag ser fram emot att ta del av medborgarförvaltningens uppföljning efter att ha fått se arbetet prövas och implementeras i verksamheten för att helt enkelt se om det ger den effekt vi hoppas på eller om vi behöver förändra något ytterligare.  

Anette Myrvold (S) yrkade även hon bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Jag tycker att det är trevligt att vi har fått en svängning i det här ärendet för det har varit många turer kring den här motionen fram och tillbaka. Sverige är ett av världens mest jämställda länder och det är dags att vi visar det i alla våra olika instanser vi kan, i det här fallet i medborgarförvaltningen här. Det är viktigt att alla får vara med och ta ansvar och råda över sin egen ekonomi. Jag själv skulle ju inte tycka om om jag hade haft en partner att mina pengar sätts över på hans konto, jag tror inte att hans pengar skulle vilja sättas över på mitt konto heller. Det är viktigt att man ej är i behov av en annan person i hushållet för sin egen försörjning, att man kan ha en egen ekonomi och i de fall där det händer saker som gör att det kanske är svårare att lämna ett förhållande så är det ännu svårare om man inte har tillgång till en egen ekonomi. 

Inger Axelsson (C) yrkade även hon bifall till kommunstyrelsens förslag.

– Det här handlar om att förutsätta att båda vuxna parter i en familj hjälper till och kan ta ansvar för familjens ekonomi. I de fall där de har frågat kommuner om de har infört jämställd fördelning av ekonomiskt stöd så har det inte framkommit att en partner ska ha blivit mer eller mindre utsatt, men det är viktigt att följa upp det nya arbetssättet ger efter två år, så återigen bifall till kommunstyrelsens förslag.

Azra Muranovic (S) var väldigt glad över alliansens vändning i frågan.

– Jag fick äran att kommentera det hela när vi hade haft det uppe i kommunstyrelsen i Värnamo.nu och fick en kommentar under att ”det här skulle vara ett lekmannabeslut, att det skulle gå emot tjänstemännens förslag och att vi skulle sitta med lite kunskap”, men tvärtom tycker jag att vi i den här församlingen ska sträcka på våra ryggar, och som både Anette, Agnes, Inger och Susanne säger så är vi ett jämställt land. Vi är också de som ska ligga i bräschen för detta och det är faktiskt de signaler vi som institution skickar, som när vi ger båda vuxna parter i hushållet ansvar för var sin peng, det är då vi behandlar de på ett jämställt sätt. Jag vill tacka alliansen för bifallet och jag tror att det här kommer att bli jättebra. 

 Håkan Johansson var sist upp i talarstolen och yrkade även han bifall till kommunstyrelsens förslag. 

– Den här motionen har varit fram och tillbaka här ett par gånger och nu har vi kommit fram till en bra lösning. Inger nämnde att det finns olika sätt att utforma de här betalningarna och det är flera som använder det som motionen efterlyser medan andra inte gör det. Jag tycker att det är jättebra att vi prövar det här, att vi utvärderar det och så får vi se hur vi fortsätter. Som sagt, det är en bra idé, ett bra motionsförslag och det är bra att vi utvärderar det, då höjer vi kunskapsläget och får bättre underlag för framtida beslut. 

Efter avslutad debatt beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen och att den sedan utvärderas efter två års tid.

Taggar

Dela