Nyheter

Ja till att fördela ekonomiskt stöd jämlikt – ”ett steg i rätt riktning”

Nyheter Medborgarnämnden hade föreslagit avslag, men kommunstyrelsen vände i frågan och beviljade Socialdemokraternas motion om jämställd fördelning av ekonomiskt stöd.

Oppositionsrådet Azra Muranovic (S) ser kommunstyrelsens bifall till partiets motion om jämställd fördelning av ekonomiskt stöd som ett steg i rätt riktning. Arkivbild

För ett år sedan lämnade Socialdemokraterna över en motion till kommunfullmäktige. Partiet yrkade på att utbetalningar av ekonomiskt bistånd skall delas lika mellan de ansvariga vuxna i hushållet, att båda parterna säkerställs tillgång till ett eget bankkort som är knutet till det bankkonto till vilket deras ekonomiska medel betalas ut, samt att detta också omgående förs in i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. När medborgarnämnden diskuterade motionen på sitt septembersammanträde menade medborgarförvaltningen att frågan är komplex: 

”Att generellt dela på utbetalningen av ekonomiskt bistånd kan bidra till att fördela hushållets gemensamma ekonomi mer lika, men kan även bidra till att mer ojämlik fördelning av hushållets ekonomi. Det sistnämnda kan gälla om endast ena parten i hushållet har inkomster, eller har den betydande del av hushållets inkomster, och därutöver även mottar hälften av ekonomiskt bistånd. Vidare kan det finnas en risk med att dela pengar lika i de fall det förekommer hot och våld. Den våldsutsatta kan bli mer utsatt om pengarna kommer till dennes konto. Medborgarförvaltningen har inte funnit något evidensstöd för att delat bistånd leder till mer jämlikhet. Medborgarförvaltningen har inget lagstöd till att kräva att personer har eget bankkonto eller betalkort dock informeras alla om vikten av att ha eget bankkonto för att kunna vara självständiga. Vid behov erbjuds hjälp med att ordna bankkonto.” 

Medborgarnämnden beslutade att föreslå fullmäktige att avslå motionen, men när kommunstyrelsen diskuterade frågan förändrades avslaget till ett bifall. 

– Det handlar om jämställdhet. Vi utvärderar motionen efter två år och lade även till en att-sats om att utreda konsekvenserna, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

En som var extra glad över beslutet var oppositionsrådet Azra Muranovic (S):

– Grattis Värnamo kommun (känner jag för att skrika spontant)! Den här motionen har nu varit uppe för politiskt beslut en andra gång den här mandatperioden och har nu äntligen fått ett helt och fullständigt bifall av kommunstyrelsen, trots att förvaltningens förslag var att avslå motionen. Motionen grundar sig i S-kvinnors jämställdhetsarbete i distriktet, men också i kommunerna, som sedan togs vidare som en politiskt punkt av Socialdemokraterna i Värnamo. Nu förväntar vi oss att den går igenom kommunfullmäktige i oktober, så att arbetet kan sättas igång snarast. Motionen om jämställt ekonomiskt stöd är en jätteviktig motion och ett otroligt nyttigt redskap för Värnamo kommun att tala om vilket samhälle man vill ha. När kommunen ger ekonomiskt stöd i dag så ges det i huvudsak till en av de vuxna parterna i hushållet – i huvudsak mannen. Det innebär att den andra parten inte blir sedd på samma vis och kan uppfattas inte ha samma status. Detta är ett förlegat arbetssätt, där man som offentlig aktör inte kan vara med och skapa ”ekonomiska förmyndare” åt nyanlända kvinnor och män. Jag skulle aldrig acceptera att min lön eller ekonomiskt stöd går till min partners konto och jag är nog inte ensam i detta i vårt avlånga land, så varför skulle Värnamo kommun tillåta sig att tillmötesgå de här förlegade strukturerna när det gäller nyanlända? Vi, Socialdemokrater, vet att den egna ekonomin är en förutsättning och en trygghet för både män och kvinnor att bygga sig självständiga liv. Att förfoga över sin egna ekonomi är grunden till att kunna fatta egna beslut över sitt liv och den situationen som man befinner sig i. Vi vet också att de signaler som samhället skickar är också en av de avgörande delarna i en lyckad integrationspolitik i ljuset av Agenda 2030 och det femte globala målet som handlar om jämställdhet. Jag tycker inte att Värnamo kommun kan luta sig tillbaka och låta gamla hjulspår visa vägen, särskilt inte när det innebär en förflyttning på 50 år bakåt i tiden för de som omfattas. Nej, jämställdhetspolitiken ska och måste omfatta alla! Det är av stor vikt att Värnamo kommun skickar en jämställd signal även till nyanlända kvinnor och män genom att fördela ekonomiskt stöd jämlikt. Det är en stor skillnad när kommunen menar att det finns två vuxna människor i hushållet som ska fördela pengarna gemensamt jämfört med att peka ut den ena parten som den som håller i ekonomin – företrädesvis mannen. Jag är övertygad om att vi kommer ett ordentligt steg vidare i rätt riktning.

Taggar

Dela


1 reaktion på Ja till att fördela ekonomiskt stöd jämlikt – ”ett steg i rätt riktning”

Uppenbarligen vet inte Azra vad hon talar om, att driva en fråga som kan få helt motsatt effekt för att man tror på att det skulle bli jämställt. De driver en principfråga som kan medföra att de mest utsatta blir än mer utsatta. Men grattis, verkligen genomtänkt! Att dessutom helt bortse från den kompetens och insyn från de som jobbar närmast verksamheten är för mig helt obegripligt. Lekmän i sitt esse vill jag kallar detta beslut…

Kommentarsfunktionen är stängd