Nyheter

Investeringar i ishall på gång 

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen vill påbörja uppdateringen av Talavidshallen. Nu blir frågan ett ärende för kommunfullmäktige.

Teknik- och fritidsförvaltningen vill påbörja uppdateringen av Talavidshallen. Nu blir frågan ett ärende för kommunfullmäktige. Arkivbild: David Alin

I kommunens investeringsplan finns tre projekt som berör ishallen i Rydaholm. Två av dessa avser byte av ispist samt sarg och plexiglas, det tredje handlar om byte av kyläggning i Värnamo och Rydaholm. För de tre investeringarna finns efter en inledande utredning 9,95 miljoner kronor kvar. Efter att kommunen fått in anbud vid upphandling visar det sig att den totala investeringskostnaden överstiger de budgeterade medlen med cirka elva procent. För att påbörja de tre projekten uppskattar teknik- och fritidsförvaltningen att finansieringen bör utökas med en och en halv miljon kronor. Vid en översyn har förvaltningen identifierat summan i ett projekt med namn ”Bredaryds klubbhus”. Projektet syftar att bekosta återställandet av paviljongförskolan vid Bredaryds idrottsplats.

Paviljonger samt utbyggd infrastruktur kommer överlämnas till Bredaryd Lanna IK men återställande erfordras och vissa paviljonger ska tas bort. Återställningskostnaderna ska belastas paviljongförskolan och inte i särskilt projekt, detta för att kostnader ska belasta rätt verksamhet”, skriver tjänstepersonerna. 

Kommunen har avsatt två miljoner kronor till ovan nämnda projekt. Nu föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att en och en halv av dessa flyttas till projektet för byte av kylanläggningarna i ishallarna i Värnamo och Rydaholm. Teknik- och fritidsnämnden gick på förvaltningens linje och har föreslagit att kommunfullmäktiges ledamöter ger sitt godkännande att flytta pengarna mellan projekten.

– Situationen med Talavidshallen är ett bekymmer. Vi vill komma i gång och måste få till investeringarna i hallen, annars står Rydaholmarna utan ishall nästa säsong. Vi har fått till oss att vi inte ska utöka våra investeringar och därför är det bra att förvaltningen har lyckats hitta pengar i ett annat projekt, säger tekniska nämndens ordförande Gottlieb Granberg (M).

Daniel Jonasson i Rydaholms SK välkomnar förslaget.

– Det är ju så här i dessa tider att priserna stiger något oerhört och bytet av sargen och plexiglas har varit på gång länge. Det handlar om säkerhet, så jag är jättetacksam och nu är det bara att vänta på att det verkligen händer för det behövs, säger Daniel Jonasson. 

Taggar

Dela


Läs mer

Förvaltningschefen positiv om ishallsprocess