Nyheter

Inomhuspark i fokus 

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige avgörs medborgarinitiativets framtid.

I kväll avgörs frågan om en inomhusskatepark i Värnamo kommun.

Vi har tidigare skrivit om Ville Karlssons medborgarinitiativ om att bygga en inomhusskatepark i Värnamo kommun. Efter att tekniska förvaltningen har utrett frågan, konstaterar tjänstemännen att satsningen på betongskateparken i Åbroparken fyller sitt syfte väl. De bedömer att byggandet av en inomhusskatepark är inaktuellt inom en överskådlig framtid, eftersom kommunen har satsat mycket pengar på betongskateparken, och bedömer att medborgarinitiativet ska avslås. 

På kommunstyrelsen senaste sammanträde diskuterades ärendet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet var för förslaget, Alliansen emot. Efter omröstning blev Alliansens förslag om avslag beslutsförslaget till fullmäktige. 

– Redan när skateparken byggdes ville vi att den skulle vara en inomhusanläggning. Vi var inte nöjda med en utomhuspark från början och nu ser vi ett behov av en inomhuspark. Det är en växande sportgren och en utomhusanläggning är inte avsedd för alla väder. Nu ser vi att behovet finns och det känns som att här är något som de yngre Värnamoborna vill ha och något som vi faktiskt kan leverera till Värnamo kommun, säger oppositionsrådet Azra Muranovic (S). 

På kvällens sammanträde med kommunfullmäktige avgörs medborgarinitiativets framtid.

Taggar

Dela