Nyheter

Gav klartecken till ny förskola

Nyheter Kommunfullmäktige gav klartecken till en ny förskola med sex avdelningar på Magnusgatan i Vråen.

Detaljplanen över den planerade förskolan. Illustration: Värnamo kommun

En ny förskola är inplanerad på Magnusgatan i stadsdelen Vråen i Värnamo. En geoteknisk undersökning är utförd på platsen och en detaljplan för en ny förskola i området har tagits fram. Förskolan utformas för sex stycken avdelningar och bygger vidare på det koncept kommunen använt vid sina senaste förskolebyggnationer. 

Som vi tidigare berättat är kommunens tanke att samordna projektering, upphandling och byggnation tillsammans med den planerade förskolan vid Ekenhaga/Fräkenvägen vid Borgenområdet i Värnamo. 

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade att anslå 5 miljoner kronor ur 2020 års investeringsbudget för att bygga förskolan på Magnusgatan. Ett besked som barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C) välkomnar. 

– Nu bygger vi en förskola med sex avdelningar, som går helt i linje med vår strategi: att bygga bort de små förskolorna med bara en avdelning. Vi jobbar fortsatt med mindre barngrupper, för vilket vi också får bra statsbidrag, och det gör möjligt att ha det lilla i det stora.  Med sex avdelningar blir verksamheten mindre sårbar och både lokaler och personal kan användas på det bästa och effektivaste sättet.

Taggar