Nyheter

Gav klartecken till ny förskola

Nyheter Kommunfullmäktige gav klartecken till en ny förskola med sex avdelningar på Fräkenvägen i Värnamo.

Detaljplanen över den planerade förskolan. Illustration: Värnamo kommun

Värnamo kommun planerar för två nya förskolor i staden. Den ena förskolan är inplanerad i anslutning till Borgen-området och bostadsbebyggelsen vid Fräkenvägen i Värnamo. En ny detaljplan innehållande villatomter och ny förskola har tagits fram och mark- och terrasseringsarbeten har samordnats. I dag finns en byggklar tomt tilltänkt för förskolan, som går under arbetsnamnet ”Ekenhaga”.

Som vi tidigare berättat är kommunens tanke att samordna projektering, upphandling och byggnation tillsammans med den planerade förskolan vid Magnusgatan i stadsdelen Vråen i östra Värnamo.

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade att anslå 5 miljoner kronor ur 2021 års investeringsbudget för att bygga förskolan Ekenhaga på Fräkenvägen.

Taggar