Nyheter

Gav klartecken till avtal för markanvisning

Nyheter Radhuslängor med loft i Bor är nära förverkligande. Det står klart efter att kommunfullmäktige godkänt ett markanvisningsavtal med Bo För Alla 1 AB.

Skiss över radhuslägenheterna med loft. Illustration: Bo För Alla 1 AB  [1/2]

Skiss över radhuslägenheterna med loft. Illustration: Bo För Alla 1 AB  [2/2]

Vi har tidigare skrivit om bostadsbolaget Bo För Alla 1 AB:s planer på att bygga två radhuslängor på Majvivevägen i Bor.

För några veckor sedan beslutade kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna ett markanvisningsavtal med Bo För Alla 1 AB.

På kommunfullmäktige diskuterades ärendet. Fullmäktige godkände markanvisningsavtalet mellan kommunen och bostadsbolaget, vilket bland annat innebär att kommunen villkorar köpet av tomterna Bor 1:272 och Bor 1:273 med att byggnationen påbörjas inom 8 månader och att all byggnation sker i en etapp. Priset för båda tomterna uppgår till 450 000 kronor.

– Tillskottet av de här radhuslägenheterna blir en jättebra satsning för Bor, sa kommunstyrelsens tidigare ordförande Hans-Göran Johansson (C)  i en intervju för några veckor sedan.

Taggar