Nyheter

Radhuslängor i Bor ett steg närmare verklighet

Nyheter Radhuslängor med loft i Bor är ett steg närmare förverkligande. Det står efter kommunstyrelsens senaste sammanträde.

Skiss över radhuslägenheterna med loft. Illustration: Bo För Alla 1 AB  [1/2]

Skiss över radhuslägenheterna med loft. Illustration: Bo För Alla 1 AB  [2/2]

Vi har tidigare skrivit om bostadsbolaget Bo För Alla 1 AB:s planer på att bygga två radhuslängor på Majvivevägen i Bor.

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades förslaget till ett markanvisningsavtal för tomterna Bor 1:272 samt Bor 1:273 mellan kommunen och bostadsbolaget. Ett avtal som bland annat innebär att kommunen villkorar tomtköpet med att byggnationen påbörjas inom 8 månader och att all byggnation sker i en etapp. Priset för båda tomterna uppgår till 450 000 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige besluta att godkänna markanvisningsavtalet med Bo För Alla 1 AB samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med markanvisningsavtalet teckna ett köpeavtal och reglera andra genomförandefrågor med bolaget. 

– Tillskottet av de här radhuslägenheterna blir en jättebra satsning för Bor, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Taggar

1 reaktion på Radhuslängor i Bor ett steg närmare verklighet

Kommentarsfunktionen är stängd