Nyheter

Fullmäktige diskuterar paviljonglösning

Nyheter I morgon diskuterar kommunfullmäktige förslaget att ge klartecken till en ny paviljonglösning på Gröndalsskolans skolområde.

Arkivbild: David Alin

För några veckor sedan berättade vi om trångboddheten på Gröndalsskolan.

Tekniska utskottet beslutade på sammanträdet den 29 mars att föreslå kommunstyrelsen besluta att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att bygga en paviljong för tre klassrum på Gröndalsskolans skolområde, att fullmäktige ger klartecken till investeringen i form av montage och etablering med 1,35 miljoner kronor samt att barn- och utbildningsnämndens driftram utökas med 560 000 kronor per år för att täcka den ökade hyran. 

På morgondagens kommunfullmäktige diskuteras frågan. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att en paviljong för tre klassrum byggs på Gröndalsskolans skolområde, att tekniska utskottets investeringsanslag för 2022 utökas med 1,35 miljoner kronor för paviljongens montage och etablering samt att finansieringen sker ur rörelsekapitalet.

När frågan var uppe i kommunstyrelsen förra tisdagen beslutade kommunstyrelsen att bekosta barn- och utbildningsnämndens budgetkompensation på 560 000 kronor om året för den utökade hyran från 2022 till 2024 samt att finansieringen sker ur kommunstyrelsens pott för ökade hyreskostnader.

Taggar

Dela