Nyheter

Ny skolpaviljong på gång

Nyheter Gröndalsskolan behöver fler klassrum. Nu har tekniska utskottet sagt sitt i frågan.

Arkivbild: David Alin

Gröndalsskolan kommer till läsåren 2022-2023 och 2023-2024 att vara i behov av ytterligare tre klassrum, eventuellt under längre tid, beroende på när Trälleborgsskolan och den nya skolan på väster kan tas i bruk. Det beror på att den planerade om- och tillbyggnationen vid Trälleborgsskolan har skjutits fram i tiden. Elever i årskurs 6, cirka 150 elever, som nu är placerade på Gröndalsskolan ska, när Trälleborgsskolan är klar, placeras på Trälleborgsskolan med inriktning för årskurserna 4-6. 

Tekniska förvaltningen konstaterar att det redan i dag är mycket trångt på Gröndalsskolan. De flesta klassrum har en begränsning i rummet till 20 elever och gemensamma ytor, korridorer, toaletter, matsal med mera, är dimensionerade för ett lägre elevtal än kommande behov. 

Vid Gröndalsskolan finns i dag paviljonger utplacerade och skolan önskar att ytterligare en paviljong med tre klassrum etableras vid nuvarande ”paviljongskola”. 

Hyreskostnaden för paviljongerna är 560 000 kronor per år och hyreskostnaden är fast i tre år (i månadshyran ingår kostnader för avetablering. Montageskostnaden beräknas till 850 000 kronor och förberedande markarbeten samt ledningsdragning (etablering) bedöms till 500 000 kronor, totalt sett 1,35 miljoner kronor.

Tekniska utskottet beslutade på tisdagens sammanträde att föreslå kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att bygga en paviljong för tre klassrum på Gröndalsskolans skolområde, att fullmäktige ger klartecken till investeringen i form av montage och etablering med 1,35 miljoner kronor samt att barn- och utbildningsnämndens driftram utökas med 560 000 kronor per år för att täcka den ökade hyran. 

– Jag har själv gått på Gröndalsskolan och redan på den tiden fanns det paviljonger på skolan. Jag hoppas att kommunen kan planera bättre hädanefter, säger tekniska utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S).

Taggar