Nyheter

Kulturskolans begäran skickas till budgetberedning

Nyheter Frågan om kulturskolan får köpa in en höj- och sänkbar ljusramp till skolans dramasal behandlas i budgetberedningen.

Arkivfoto

Vi har tidigare berättat om kulturskolans avsaknad av höj- och sänkbara ljusramper i dramasalen. En angelägenhet som leder till en arbetsmiljöproblematik, eftersom salen dagligen används för undervisning och föreställningar där ljus som hänger på ramperna behöver justeras och riktas om utifrån varje unik och specifik föreställning.

En ny höj- och sänkbar ljusramp kostar en halv miljon kronor, men kulturskolans årliga investeringsbudget på 100 000 kronor räcker inte till. Därför har barn- och utbildningsnämnden ansökt om 400 000 kronor ur kommunstyrelsens pott för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar. 

– Vi skickade frågan vidare till budgetberedningen. Går allt som det ska, får ärendet ett svar i juni månad, säger kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

Taggar