Nyheter

Hoppas på en ljus investering

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden vill förbättra arbetssituationen för kulturskolans personal. Nu vänder de sig till kommunstyrelsen för att möjliggöra investeringen av en höj- och sänkbar ljusramp till skolans dramasal.

Arkivfoto

Kulturskolans dramasal/blackbox har i dag fasta ljusramper i taket som inte går att höja eller sänka. Det är en arbetsmiljöproblematik, eftersom salen används dagligen för undervisning och föreställningar där ljus som hänger på ramperna behöver justeras och riktas om utifrån varje unik och specifik föreställning. Det är cirka 5 meters takhöjd och arbete på höga höjder är inte att rekommendera för kulturskolans personal. Kulturskolan har varit i kontakt med leverantören som har gjort en liknande installation på Gummifabriken, eftersom den installationen är ändamålsenlig enligt arbetsmiljökrav och ändamålsenlig med kulturskolans verksamhet. 

Kulturskolan har 100 000 kronor i investeringsmedel per år, men de pengarna räcker inte för att finansiera en ny lösning. Därför ansöker nu barn- och utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen om 400 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar. 

– Att stå på en stege upp till fem meter upp i luften är ur arbetsmiljösynpunkt inte bra. Vi tog därför beslutet att föreslå kommunstyrelsen om en investeringsavvikelse och hoppas på att vår begäran går igenom, säger Maria Johansson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

Taggar