Nyheter

Förslaget: Kommunen ska bygga, äga och driva den nya arenan

Nyheter I februari tar kommunfullmäktige beslut om en ny fotbollsarena för allsvenskt spel i Värnamo stad. Nu finns en utredning om hur den lämpligast byggs, ägs och drivs.

I februari tar kommunfullmäktige beslut om en ny fotbollsarena för allsvenskt spel i Värnamo stad. Nu finns en utredning om hur den lämpligast byggs, ägs och drivs.

Tanken är att IFK Värnamo ska spela allsvenskt på en uppdaterad Finnvedsvallen under tre år på dispens. För att få den dispensen måste det dock ha klubbats en långsiktig lösning. Som vi tidigare har berättat har kommunen ställt in siktet på Ljussevekaområdet. Vem som ska bygga, äga och driva en ny anläggning är i skrivande stund oklart. Även den frågan kommer inom kort att få ett svar. Nu har den biträdande kommundirektören Kjell Fransson gjort en övergripande utredning av olika alternativ för finansieringsmodell.

Utredningen innehåller fem huvudalternativ:

1. IFK Värnamo bygger, äger och sköter driften av en ny arena

Enligt Kjell Fransson är detta alternativ inte aktuellt. Anledningen är att det inte skulle finnas rätt till momslyft för investerings- och driftmoms och därmed skulle kostnaderna bli höga. Kjell Fransson skriver att alternativet också har diskuterats med klubben, som inte heller ser denna lösning som ett rimligt alternativ.

2. IFK Värnamo bildar ett bolag som bygger, äger och sköter driften av en ny arena

Enligt Kjell Fransson är inte heller detta ett gångbart alternativ. IFK Värnamo är en relativt liten förening och att bygga, äga och sköta en anläggning av den aktuella storleken innebär risker och kräver stora insatser såväl ideellt som av anställda, skriver han. Klubben ska vara av samma åsikt.

3. Ett kommunalt bolag bygger och äger en ny arena, Värnamo kommun hyr anläggningen och sköter driften

Så här står det i utredningen: ”Om detta alternativ ska vara realistiskt måste hyresgästen vara skattskyldig för mervärdesskatt. I ett sådant läge kan bolaget begära frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt. Ett kommunalt bolag som äger anläggningen skulle troligen få det svårt att få ekonomin att gå ihop utan ekonomiskt tillskott till verksamheten. Risk finns då att det uppstår nedskrivningskrav i en permanent förlustverksamhet. Om kommunen är hyresgäst och betalar en hyra som motsvarar hela drift- och kapitaltjänstkostnaderna är alternativet möjligt men då finns det väldigt få fördelar i förhållande till att kommunen själv bygger, äger och sköter driften av anläggningen. 

4. Ett privat bolag bygger och äger en ny arena, Värnamo kommun hyr anläggningen, IFK Värnamo eller Värnamo kommun sköter driften

Detta alternativ är enligt Kjell Fransson inget som kommunen kan verka för eller styra över, initiativet ligger i så fall helt hos IFK Värnamo. Det konstateras att vissa kontakter har tagits mellan föreningen och intressenter men ännu ska detta inte ha lett till något konkret. 

”Tilläggas till detta alternativ är att även i denna lösning måste hyresgästen vara skattskyldig för mervärdesskatt för att bolaget ska kunna göra momslyft för investeringen och driften av anläggningen. IFK Värnamo är en förening som i nuläget inte är skattskyldiga för mervärdesskatt”, skriver Kjell Fransson. 

5. Kommunen bygger, äger och sköter driften av en ny arena

Enligt Kjell Fransson det enklaste alternativet som inte heller innebär några risker avseende avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Uthyrning av fastighet är i normalfallet undantagen från moms. Visserligen är korttidsupplåtelse av lokal och anläggning för idrottsutövning momspliktig i grunden men inte om uthyrningen görs av staten, kommun eller en ideell förening. 

Kjell Fransson skriver: ”I detta alternativ bygger kommunen arenan och har därmed full avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. Avdragsrätt finns också för mervärdesskatt avseende framtida driftkostnader. Kommunen korttidsupplåter sedan anläggningen till IFK Värnamo och andra föreningar och upplåtelsen blir då momsfri. Finansieringen av detta alternativ innebär att de föreningar som använder anläggningen betalar en hyra medan resterande del av kostnaderna finansieras genom budgetanslag till tekniska utskottet. Medel till investeringen får kommunen antingen genom att använda befintliga likvida medel (rörelsekapitalet) alternativt långfristiga lån hos kreditgivare. Det avgörs i samband med budgetbeslut för respektive år.” 

Utredningen konstaterar att Värnamo kommun har en bolagskoncern med god ekonomi och att det i framtiden kan finnas möjlighet att öka aktieutdelningen från Värnamo Stadshus AB till kommunen för att så eventuellt finansiera en del av nettokostnaderna för en ny arena. Kjell Fransson avslutar dock med att påpeka att det ekonomiska läget i bolagskoncernen kan vara annorlunda i framtiden.

Efter att ha gått igenom de olika alternativen gör Kjell Fransson följande slutsats: ”Med bland annat ovanstående utredning som grund föreslår undertecknad att om kommunfullmäktige beslutar att en ny fotbollsarena ska uppföras så ska denna byggas och ägas av Värnamo kommun”.

I dag diskuterar kommunstyrelsen frågan.

Taggar

12 reaktioner på Förslaget: Kommunen ska bygga, äga och driva den nya arenan

Självklart. Men du förstår kanske att ju mer man lånar, desto mer skuld som skall betalas. Dessutom är Gummifabriken till mycket mer nytta än en ny arena vore.

Micke. Bara att låna pengar. Du förstår väl att man skall betala lånen också. Vill du ha skattehöjning eller hur tänker du?

Det finns pengar till allt, annars får man låna av staten. Jag som knappt aldrig är ovanför viadukten ska jag betala för det? Ja självklart ska jag det. Rivning och planering för Viadukten kunde man påbörjat redan innan IFK blev klara för allsvenskan. Ren slöhet av politikerna.

Varför ska skattebetalarna betala för en arena?? Alla skattebetalare är inte intresserade av idrott.
Bygg ny viadukt i stället, det har ju utretts i 14 månader nu, snacka om kvicka kommunarbetare.

Bygga, äga och driva…
De borde ställa sig i köordningen som finns rent vetenskapligt.
Då borde det finnas långt mer prioriteringar än arenor, när skolor/barnomsorg funkar sämre än sämst och där det finns en profil av att lagom gynnar bäst, till mesta tid till att ingenting göra.
Åldringsvården ska vi bara inte orda om, där kom ju covid-19 in först, för se hitåt kommer den ju inte, sas, det. Det som sker där, är inte här.
Så fallen är vår värld, och sämre blir det.
Var rädda om er som kan rädda varandra, kanske kommer en morgondag man inte kan.
Så tänk på det.

Politikerna måste våga prioritera, man kan inte allt. Vad är viktigast? Ny viadukt, nya skolor, bättre äldreomsorg eller ny arena.

All heder åt ett fantastiskt duktigt spel av IFK.

Men de mörka molnen är en aning för mörka. Alla alternativ gör att vi skattebetalare får ännu mer börda att bära, inte bara Gummifabriken.

Är skattebetalarna i kommunen med på det?

Snälla, bygg inte en kopia av Falkenbergs arena. Det är den tråkigaste av alla relativt nybyggda arenor söder om polcirkeln. Det ska vara en trevlig arena som ska byggas.

Kommentarsfunktionen är stängd