Nyheter

Ljusseveka det hetaste spåret i arenautredning

Nyheter Utredningen för en framtida fotbollsarena i Värnamo fortgår. – Vi utreder ett antal alternativ på bredden men fördjupar framförallt alternativet Ljusseveka, säger Jesper du Rietz på tekniska förvaltningen till Värnamo.nu.

Utredningen för en framtida fotbollsarena i Värnamo fortgår. – Vi utreder ett antal alternativ på bredden men fördjupar framförallt alternativet Ljusseveka, säger Jesper du Rietz på tekniska förvaltningen till Värnamo.nu. Montage: David Alin

För någon vecka sedan berättade vi att diskussionen kring Finnvedsvallens framtid har intensifierats, efter att kommunstyrelsen gav klartecken till tre olika utredningar. En av utredningarna går ut på att långsiktigt fastställa placeringen av en ny arena i Värnamo. Jesper du Rietz, förvaltningschef på tekniska förvaltningen, är en av de delaktiga personerna i utredningsarbetet.

Vi utreder ett antal alternativ på bredden men fördjupar framförallt alternativet Ljusseveka, vilket inte utesluter andra alternativ. Eftersom det är en yta på 220 meter gånger 280 meter som åtgår utesluter det många alternativ. Förutom Ljusseveka är området öster om värmeverket särskilt intressant, säger Jesper du Rietz.

Alternativen som för närvarande utreds är Ljusseveka, öster om värmeverket vid riksväg 27, gamla reningsverkstomten öster om Malmövägen, området väster om Malmövägen i höjd med gamla reningsverket och Bredasten.

– Exempel på faktorer som tas i beaktning är närhet och tillgänglighet, vägar, gång- och cykelvägar, övrig infrastruktur, markbeskaffenhet, möjlighet till markåtkomst, platsens yta, markanvändningen i dag, om det finns detaljplan på platsen i dag och bebyggelse. Sannolikt kommer vi fylla på med fler alternativ och bedömningsfaktorer, säger Jesper du Rietz. 

 Hur stor betydelse har synergieffekter för utredningsarbetet?

– Synergieffekter måste beaktas, men de kan vara av olika karaktär och av olika värden. Exempel på synergivärden är närheten till andra fotbollsplaner, möjlighet till att flera föreningar kan nyttja anläggningen, samspel med övrig stadsutveckling, infrastrukturmässiga synergieffekter med flera.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Ljusseveka det hetaste spåret i arenautredning

Enligt mig är Ljusseveka det näst bästa förslaget.
Utan tvekan bästa förslaget är Malmövägen söder järnvägen, arenan ena sidan och parkeringar på andra sidan Malmövägen.
Nära till infartsvägar, restauranger på Bredasten
Samt inte minst väldigt nära till järnvägsstation Rörstorp
Ett riktigt fint exponeringsläge dessutom.

Klart bäst förslag, vi behöver en fotbollsarena och inte en ny stadsdel uppe vid värmekraftverket.
Vid Ljusseveka kan det bli en fantastisk anläggning bara för fotboll.
JB

Kommentarsfunktionen är stängd