Nyheter

Förslag om ny Trälleborgsskola på kommunstyrelsens bord

Nyheter I dag behandlar kommunstyrelsen förslaget om att riva Trälleborgsskolan och bygga en ny på samma plats.

I dag behandlar kommunstyrelsen förslaget om att riva Trälleborgsskolan och bygga en ny på samma plats.  [1/1]

Som vi tidigare har berättat beslutade tekniska utskottet förra månaden att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att riva Trälleborgsskolan i sin helhet och att en helt ny skola byggs på platsen. 

Trälleborgsskolans renovering är del av ett partneringprojekt, där Gröndalsskolans nya idrottshall och även den nya Västhorjaskolan ingår. De avsatta summorna i investeringsbudgeten för de tre projekten är enligt följande:

Gröndals idrottshall: 60 miljoner kronor 

Trälleborgsskolan 100 miljoner kronor 

– Västhorjaskolan 350 miljoner kronor 

I investeringsbudgeten finns även en ombyggnation av Trälleborgsskolan tillagningskök för en kostnad av 12 miljoner kronor inplanerad. Den totala budget för de tre partneringprojekten är 522 miljoner kronor.  

Initialt konstaterar kommunen att avsatta medel för Gröndalskolans idrottshall, 60 miljoner kronor, är något lågt samt att Trälleborgsskolans kostnader vid en rivning eller tillbyggnad kommer att öka. Kommunen ser det därför som nödvändigt att skjuta till mer pengar till Trälleborgsprojektet. I nuläget bedömer kommunen att Västhorjaskolan kommer att kosta mindre än budgeterat (300 miljoner kronor i stället för 350 miljoner kronor). I praktiken innebär det att de extra kostnaderna för Trälleborgsskolan till viss del täcks av överskjutna medel för Västhorjaskola, men att ytterligare 28 miljoner kronor för bygginsatser behövs utfall att en rivning blir aktuell. 

Kommunen har noterat att en rivning av den befintliga Trälleborgsskolan, paviljongslösningar vid Bolaskolan och byggandet av en provisorisk utemiljö inte täcks av kommunens investeringsbudget. De åtgärderna beräknas uppgå till 13 miljoner kronor. Eventuellt tillkommande kostnader för Gröndalsskolans idrottshall täcks inte heller av investeringsbudgeten på 60 miljoner kronor. Kommunen har beräknat på tillkommande kostnader på 6 miljoner kronor ytterligare. Kostnaderna, baseras på större anläggningsytor. 

Tekniska ytskottet beslutade i augusti att omfördela de 522 miljoner kronorna i de tre partneringprojekten till en övergripande budget för alla tre projekt, att föreslå rivning av befintlig skola och att bygga en helt ny skola samt att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för partneringprojekten med 47 miljoner kronor för budgetåren 2023–2025, vilket omfattar utökade byggkostnader för Trälleborgsskolan vid val av rivning, evakuering, provisorisk utemiljö, ökad budget för Gröndalsskolans idrottshall samt ökade byggherrekostnader. 

I dag går ärendet vidare för behandling på kommunstyrelsens bord.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Förslag om ny Trälleborgsskola på kommunstyrelsens bord

Baracker kan ju läggas ut inom den egna kommunen, men vem vill det, när kosingen ska utåt..

Hyra eller sälja verkar ju alltid varit kommunens motto, en skola såldes och dumpades ut för ett par klirr med småpotatis i kommunkassans säck-Västra skolan som aldrig mer skulle ha varit en skola – sas det då.

Så korrupt och galet i vår kommun, men vem ska de med födan nu stå för…

Bara undrar, då mina skattemedel till det också går.

Och till det kan man inte kryssa nej-tack.

Trälleborgsskolan borde ha rivits för länge sedan, men då var födkroken för alla dessa konsulter på topp!

Och givetvis någon tjänade på de, om inte två parter…

Kommunen bör se över kostnaderna för hyra av baracker då dessa är extremt dyra att hyra. Finns där alternativ att tillgå så finns det pengar att spara.

Kommentarsfunktionen är stängd