Nyheter

Föreslår satsning på trupphall

Nyheter Tekniska utskottet ställer sig bakom satsningen på en trupphall i anslutning till den nya idrottshallen vid den nya skolan på Västhorja.

Som en del i kommunens partneringprojekt ingår byggandet av en ”Ny skola i väster” med tillhörande fullstor idrottshall för skolidrott. Idrottshallen kommer att utrustas med en enklare läktare för publik i begränsad omfattning för att kunna ta emot publik vid uthyrning kvällstid till föreningar. 

Vi har tidigare berättat om Värnamo Gymnastikklubbs önskemål om en truppgymnastikhall för att bedriva truppgymnastik med tillhörande utrustning såsom ”fasttrack”, ”tumblinggolv”, skumgummigrop, höj- och sänkbara madrasser med mera. Värnamo gymnastikklubb har via fritidsavdelningen framfört sina önskemål och fastighetsavdelningen har gjort en kalkyl på lokalen. 

Tekniska förvaltningen har föreslagit att gymnastikklubben ansvarar för och står för all lös utrustning via sökta medel från fonder och stiftelser motsvarande cirka 4,5 till 5 miljoner kronor. Fastighetsavdelningen hyr ut trupphallen till fritidsavdelningen som i sin tur upprättar ett hyreskontrakt med Värnamo Gymnastikklubb samt till övriga intressenter eller timuthyrning. Vid beslut av tekniska utskottet tecknar fritidsavdelningen en avsiktsförklaring och ett preliminärt hyresavtal med Värnamo gymnastikklubb. En förutsättning för Värnamo Gymnastikklubbs förhyrning av trupphallen är att en överenskommelse nås mellan Värnamo kommun och Värnamo gymnastikklubb gällande villkor för drift, uthyrning, på vilket sätt och i vilken omfattning kommunala verksamheter kan nyttja trupphallen samt att Värnamo gymnastikklubb kan finansiera nödvändig utrustning i trupphallen. 

Tekniska förvaltningen och fastighetsavdelningen gör bedömningen att investeringen ryms inom budget för partneringprojekten. Tekniska utskottet beslutade på sitt sammanträde i tisdags att bygga trupphallen i direkt anslutning till den nya idrottshallen och att trupphallen finansieras inom partneringsprojektens tilldelade budget.

– Jag tycker att det var bra att vi får till en trupphall på ett eller annat sätt. Nu fordras bara ett avtal med gymnastikföreningen för att få in det i partneringprojektet, säger tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

Även tekniska utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S) stämmer in i glädjesången.  

– Jag är så himla glad över det blir av på riktigt för det finns en stor efterfrågan på trupphallar i närområdet. Det här betyder dels att egna gymnasterna har en egen yta att bedriva sin verksamhet men även att gymnastikföreningar i närheten kan använda den. Jag är jätteglad över det hela. Nu behöver vi bara utreda uthyrningsvillkor och ansvarsfrågan. Man måste även ha någon form av utbildning för att hantera sakerna, men det här är ett beslut som glädjer mig, att vi satsar både stort och smått, både på en arena och en trupphall, säger Azra Muranovic (S). 

Värnamo Gymnastikklubbs ordförande Camilla Nilvius är väldigt glad över beskedet.

 Egentligen är protokollet med beslutet från tekniska utskottet inte justerat och vi håller tummar och tår att kommunstyrelsen också bifaller beslutet, men detta är ett otroligt glädjande besked!!! Att politikerna i tekniska utskottet från höger till vänster har hörsammat vårt behov av anpassade lokaler för gymnastik kommer att innebära mycket positivt för många barn och unga i kommunen och närområdet framöver. Vår verksamhet kompletterar de starka bollsporterna och andra idrotter i kommunen på ett så bra sätt. Politikerna har visat vilja att investera i barn och framtid genom att satsa på en anpassad hall för vår verksamhet.

Vad får det här för inverkan på er verksamhet?

– Det gör att vi kan utveckla vår verksamhet på flera olika sätt. Vi hoppas kunna starta tre nya grupper i vår nya trupphallstillbyggnad. Först och främst vill vi starta en tävlingsgrupp som kan tävla på högre nivåer i truppgymnastik där redskapen i den nya hallen förbättrar möjligheterna att skola in avancerade volter och skruvar. Vi vill också starta en ”Multigymnastikgrupp” för ungdomar som inte vill tävla längre men träna på roliga och utvecklande redskap. Dessa två koncept hoppas vi kunna motivera ungdomar att stanna kvar i gymnastiken upp i tonåren och unga vuxenår. Sist men inte minst siktar vi på att bredda vår verksamhet med en grupp inriktad på barn och unga med funktionsnedsättningar och andra behov med konceptet ”Alla kan gympa”.

Vi hoppas också att vi kan utöka vår redan befintliga verksamhet med flera barn- och ungdomsgrupper för träning och tävling. Vi har ständigt en kö på drygt 100 barn även om vi i utökar antalet grupper och gymnaster i princip varje termin. Senast denna termin startade vi en ny Bamsegrupp och en ny grupp för barn födda 2014 vilket resulterade i nästan 40 nya medlemmar. Vi närmar oss nu 300 medlemmar och vi kommer kunna fortsätta att växa. Framöver kommer inte bristen på halltider hindra oss. Klubben kan växa på detta sätt tack vare att föräldrar, men även ungdomar, går in och hjälper till i styrelse eller som ledare, men här måste vi fortsätta vårt arbete nu för att få fler föräldrar att engagera sig så att deras och andras barn kan komma in i gymnastiken. Hela vår ideella verksamhet bygger på detta engagemang!

För våra redan verksamma ledare och gymnaster kommer passen att innebära att de kan fokusera på gymnastik i stället för att släpa redskap fram och tillbaka. De kommer att bli mycket glada över just den aspekten! Det är också mycket positivt att vi slipper köra till Huskvarna, Växjö och Ängelholm och hyra in oss för att träna på de rätta redskapen.

Vad får det här beskedet för betydelse för er del?

– Nu kommer samarbetet med Värnamo kommun att intensifieras. Vi behöver hitta in i olika samarbetsavtal och tillsammans planera hallen så att det blir så bra som möjligt för kommunens verksamhet och för vår verksamhet. De kommande två åren kommer betyda ett fortsatt intensivt ideellt arbete men vi är säkra på att det kommer att vara värt det. Vi planerar att fira detta fantastiskt glädjande beslut med dunder och brak på vår ledarkväll den 30 september!

Taggar

Dela


Läs mer

Gymnastikklubben får miljonstöd