Nyheter

Föreslår höjning av VA-taxa

Nyheter I fyra års tid har VA-taxan varit oförändrad i Värnamo kommun. Med anledning av dagens ekonomiska läge föreslår teknik- och fritidsnämnden nu en höjning av taxan.

Med anledning av dagens ekonomiska läge föreslår teknik- och fritidsnämnden en höjning av VA-taxan. Bilder: Henrik Skoglund/Riksbanken

Varje år ses taxan för kommunalt vatten och avlopp (VA) över. Taxan höjdes senast 2019. Kommunalt vatten och avlopp ska finansieras via avgifter. 

Aktuellt förslag utgår från att räntan har höjts och att kostnader för kemikalier, el och övrigt har ökat som en följd av inflationen och indexuppräkningen. VA-kollektivets nettolåneskuld uppgår till 770 miljoner kronor. 2024 kommer räntan höjas till 2,5 procent från dagens 1,25 procent, vilket innebär en ökad kostnad i storleksordningen 11,1 miljon kronor för lånen. 

VA-budgeten är för 2023 budgeterad till ett underskott på 3,1 miljoner kronor vilket kommer nås enligt prognos. Detta kommer att täckas upp av tidigare års överskott som finns i balansräkningen. Teknik- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att för att täcka ökade kostnader och inte göra underskott på kommunalt vatten och avlopp från och med 2024 behöver taxan för själva vattenförbrukningen (pris per kubikmeter) höjas. Taxa för anläggning (anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät) bedöms kunna vara oförändrad. 

I Jönköpings län har flera kommuner höjt sina förbrukningstaxor inför 2023, till skillnad från Värnamo kommun som har haft samma taxa sedan 2019. Kommunernas eventuella höjning inför 2024 är för närvarande inte känd men inflationen är hög även 2023 och räntorna har fortsatt stiga. Några exempel på kommuner som har höjt är: 

∗ Gnosjö: +15 procent
∗ Mullsjö: +18 procent
Jönköping: +4 procent (2024 är förslaget +19 procent)
Vetlanda +14 procent
Sävsjö +12 procent
Vaggeryd +12 procent
Nässjö affärsverk +10 procent

För att inte göra underskott på VA-taxorna är teknik- och fritidsförvaltningens bedömning att taxorna för vattenförbrukning från och med 2024 behöver höjas med 17 procent. Teknik- och fritidsnämnden gick på förvaltningens linje och har föreslagit att kommunfullmäktiges ledamöter ställer sig bakom den föreslagna höjningen. Vad innebär höjningen konkret?

För en fastighetsägare som har ett typhus A, det vill säga villa på 800 kvadratmeter tomtyta, en boendeyta på mindre än 300 kvadratmeter och som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och har tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten får en ökad årskostnad från dagens 6 540 kronor till 7 651 kronor, det vill säga en ökning med 1 111 kronor per år. 

För en fastighetsägare som har ett typhus B, det vill säga flerfamiljshus med 15 lägenheter, 800 kvadratmeter tomtyta och som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år och har tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten får en ökad årskostnad från dagens 60 360 kronor till 70 621 kronor, det vill säga en ökning med 10 261 kronor. 

Taggar

Dela


Läs mer

Antog höjning av VA-taxa

6 reaktioner på Föreslår höjning av VA-taxa

Värnamo kommuns VA-taxa ligger bland de högsta i landet. Se Nils-Holgerson-statistiken.
Vad beror detta på, är det inkompetens eller smygskattehöjning?

Verkligen rätt läge att höja nu när folk har det tufft att få ihop det med ekonomin.

Helt rätt! Det är inte bara kommunen som drabbas av ökade kostnader utan även dess invånare.
Kommunen flyttar över bekymret till invånarna, men vem ska de flytta det till?

Kommunen räknar på egna höjda räntor och kostnader.
Varför inte räkna på brukarnas/kundernas höjda räntor och övriga driftskostnader på sin fastighet?
Det är nog ingen som är förvånad över att folk inte vågar bygga ett eget hus numera.
Vore mycket bättre att man sänkte avgifterna så att det kommer in mer pengar från ny fastigheter.
Samt, inte att förglömma, dra ner på alla onödiga utgifter man drar på sig inom kommunen.

Kommentarsfunktionen är stängd