Nyheter

Antog höjning av VA-taxa

Nyheter Kommunfullmäktige antog teknik- och fritidsnämndens förslag till höjning av VA-taxan.

Kommunfullmäktige antog teknik- och fritidsnämndens förslag till höjning av VA-taxan. Bilder: Henrik Skoglund/Riksbanken

I september berättade vi om teknik- och fritidsnämndens förslag att höja taxan för vattenförbrukningen, med anledning av höjda räntor och ökade kostnader för kemikalier, el och övrigt som en följd av inflationen och indexuppräkningen.

När kommunfullmäktige strålade samman under torsdagskvällen beslutade ledamöterna att förslaget till ny VA-taxa börjar gälla den 1 januari 2024 och att den tidigare taxan upphör att gälla den 1 januari 2024.

– Varje år ser vi över taxan för kommunalt vatten och avlopp. Senaste gången vi höjde taxan var 2019, så man gör bara höjningar när man absolut måste. Kommunalt vatten och avlopp ska finansieras via avgifter och aktuell bedömning är att på grund av höjda räntor och ökade kostnader som följd av inflation och indexuppräkningar så måste vi höja, säger Gabrielle Davidsson (C).

– Det är rätt viktigt att betona att brukartaxan, alltså den vattenmängd som jag gör åt från kranen, kan man påverka. Ju mindre vatten jag tar, ju billigare blir det för mig också. Det är rätt viktigt att betona det, för den styrs av medborgaren själv, säger Bo Svedberg (S).

Vad innebär höjningen då konkret?

För en fastighetsägare som har ett typhus A, det vill säga villa på 800 kvadratmeter tomtyta, en boendeyta på mindre än 300 kvadratmeter och som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år och har tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten får en ökad årskostnad från dagens 6 540 kronor till 7 651 kronor, det vill säga en ökning med 1 111 kronor per år. 

För en fastighetsägare som har ett typhus B, det vill säga flerfamiljshus med 15 lägenheter, 800 kvadratmeter tomtyta och som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten per år och har tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten får en ökad årskostnad från dagens 60 360 kronor till 70 621 kronor, det vill säga en ökning med 10 261 kronor. 

Taggar

Dela


Läs mer

Föreslår höjning av VA-taxa

7 reaktioner på Antog höjning av VA-taxa

Denna modell av avgiftstaxa tar bort incitamenten helt och hållet vad det gäller att spara på vattnet. De som verkligen sparar på vattnet premieras inte över huvud taget. Taxan är helt anpassad efter poolägare. Vem har kommit på denna prismodell? Vansinne!

Allvarligt lipar folk över ett snitt på 1000 kronor per år?
Är det Ove i solsidan som sitter här och skriver?

Uttalandet av en av fullmäktigeledamöterna, Svedberg, visar ju hur långt från verkligheten de lever.
Som Gustavsson här åskådliggör.
Har man kommunalt vatten är det absolut ingen vits med att spara på dropparna.
Om du exempelvis sparar 5000 liter så minskar du notan med 110 kronor.

Sparar jag 1000 lier vatten så innebär det 22 krono.
Det blir mindre än 3 promille av avgiften.

En höjning på omkring 15 procent, jösses, snacka om att hjälpa till att spä på inflationen.

En fråga, är en så kraftig höjning ens rimlig?

Totalt kanske det låter som lite, men jösses, vi har många sådana bäckar och alla dessa är snart en översvämmande flod.

Kontentan.
Ännu fler som drar sig för att bygga eget hus. Ännu fler som ser sig om efter annan kommun att bo i. Ännu mindre pengar på sådant som genererar arbete.
Ännu ett lågvattenmärke signerat Värnamos styre.

Kommentarsfunktionen är stängd