Nyheter

Ett glädjehopp för framtiden

Nyheter Värnamo Gymnastikklubbs trupptävlingsgymnaster tar ett glädjehopp för framtiden efter kommunens besked i trupphallsfrågan.

Så här glada blev några av Värnamo Gymnastikklubbs:s trupptävlingsgymnaster när de fick reda på att politikerna skickat ett uppdrag till tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att de ska utreda en tillbyggnad av en trupphall. Bild: Privat

Tidigare under hösten berättade vi om Värnamo Gymnastikklubbs ambition om att få bygga en vidbyggd trupphall i anslutning till den planerade idrottshallen på Västhorja.

Efter diskussioner har politikerna nu sagt sitt i frågan. De har skickat ett uppdrag till tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att de ska utreda tillbyggnaden av en trupphall på den kommande idrottshallen på Västhorja.

– Jag kan säga att både barnen, ungdomarna, föräldrarna, föreningen och dess styrelse är jätteglada över att politikerna hörsammat vårt önskemål och utreder frågan vidare om en trupphallstillbyggnad. Alla håller nu tummarna att de möjligheterna ska finnas i detaljplanen, säger Camilla Nilvius, ordförande i Värnamo Gymnastikklubb. 

Läs svaret från tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) nedan:

Svar på skrivelse till tekniska utskottet och samhällsbyggnadsnämnden från Värnamo Gymnastikklubb angående behovet av trupphall

Tekniska utskottet har mottagit er skrivelse.

Tekniska utskottet delar i stora stycken er uppfattning om att en dylik trupphall tillför och kompletterar mycket i utbudet av idrottsanläggningar i Värnamo kommun. Tekniska förvaltningen har därför fått i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, utreda möjligheterna att möjliggöra en dylik tillbyggnad, initialt i detaljplanen och senare även i den konkreta projekteringen.

Till saken hör att den byggrätt som bedöms kunna beslutas i detaljplanen är en begränsande faktor, det vill säga markförutsättningarna är begränsade i området och första prioritet är att bygga en ny grundskola inklusive idrottshall. 

Vid eventuell projektering av trupphall som en del av ny idrottshall kommer tekniska förvaltningen att behöva er hjälp med att definiera mer i detalj hur dylik tillbyggnad kan utformas. Parallellt med de rent byggtekniska frågorna behöver kommunen även se över ekonomin med finansiering för trupphallen som en utökning av idrottshallen.

Här har ni lämnat viss information om hur den kan se ut. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att fördjupa den analysen och presentera en övergripande kalkyl för tillbyggnaden. Beslut om denna byggnation och finansiering beslutas av kommunfullmäktige, antingen som ärende eller som en del av investeringsbudget som beslutas preliminärt före sommaren för 2023–2027.

Detta brevsvar är formulerat i samråd med ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden.

Med vänlig hälsning
Gottlieb Granberg
Ordförande i tekniska utskottet

Läs vårt tidigare reportage om Värnamo Gymnastikklubbs skrivelse här.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Ett glädjehopp för framtiden

Nu tror och hoppas vi att det äntligen blir en ny tillbyggd truppgymnastikhall i Värnamo.
Vår kommun Behöver verkligen utveckla förutsättningar för truppgymnastik, som flera andra kommuner redan har gjort.

Kommentarsfunktionen är stängd