Nyheter

Elevhem ska bli förvaltningslokaler

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar 3 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till projekteringen inför en ombyggnation av två av husen på Expoområdet i Värnamo. 

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar 3 miljoner kronor ur årets investeringsbudget till projekteringen inför en ombyggnation av två av husen på Expoområdet i Värnamo. Arkivbild: Per Bunnstad

Värnamo kommun har en målsättning att inom den närmaste investeringsperioden öka användningen av egna lokaler. Bland annat har fastighetsavdelningen konstaterat att Expoområdets E-byggnad, som ursprungligen användes som elevhem, har goda förutsättningar att kunna byggas om till kontorslokaler eller någon annan kommunal verksamhet. Nu ska fastighetsavdelningen påbörja projektet Ombyggnad till förvaltningslokaler Expoområdet hus D och E”, för vilket kommunen har avsatt en projekteringskostnad på totalt 3 miljoner kronor. Teknik- och fritidsnämnden beslutade på tisdagens möte att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge startbesked för projekteringen samt att de 3 miljoner kronorna i årets investeringsbudget anvisas till projektet. 

Taggar

Dela


Läs mer

Elevhem blir förvaltningslokaler