Nyheter

Diskuterar utökad budget för förskoleprojekt

Nyheter Processen för en ny förskola i Bredaryd börjar närma sig start. I dag diskuterar tekniska utskottet ett förslag om att utöka investeringsbudgeten för att inleda processen.

Processen för en ny förskola i Bredaryd börjar närma sig start. I dag föreslås tekniska utskottet besluta att be kommunfullmäktige om en utökad investeringsbudget för att inleda processen.. Ritning: Samhällsbyggnadsförvaltningen  [1/2]

Ritningen över den tillfälliga förskolan med sex avdelningar. Ritning: Expandia Moduler AB  [2/2]

För några veckor sedan berättade vi om samhällsbyggnadsnämndens klartecken till placeringen av de tillfälliga förskolan i Bredaryd.

I kommunens investeringsbudget har 45 miljoner kronor avsatts för bygget av Bredaryds nya förskola. I den summan inryms inte kostnaderna för förskolans evakueringslokaler, vilka beräknas uppgå till cirka 4,1 miljoner kronor. Kostnader som kommunen räknar som investeringar med kort avskrivningstid. Kommunens plan är att påbörja evakueringen nästa månad och att den färdigställs i januari 2022. 

I investeringsbudgeten inryms inte heller rivningskostnaderna för den befintliga förskolan. Rivningen kommer att utföras i samband med upphandlingen av nybyggnation av ny förskola och ingår i kontraktsarbetena. Rivningskostnaden räknas precis som evakueringskostnaderna som en investering med kort avskrivningstid, vilken ska särskiljas i projektet från övriga kostnader för investeringen. En summa som bedöms uppgå till cirka 1,9 miljoner kronor. 

På tekniska utskottets sammanträde diskuteras godkännandet av förslaget till den nya placeringen samt de två finansieringsärendena. Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska utskottet besluta att föreslå kommunfullmäktige att utöka projektets investeringsbudget med 4,1 miljoner kronor respektive 1,9 miljoner kronor för evakuering av samt rivning av Jannelunds förskola i Bredaryd. 

Taggar

Dela