Nyheter

De vinner Blåklintspriset 2023

Nyheter Under gårdagskvällen delade Liberalerna Värnamo ut årets Blåklintspris till Eva Andersson på Annebergs gård och Anneli Åhlander på Takkten AB.  

Eva Andersson och Anneli Åhlander vid mottagandet av Blåklintspriset under gårdagskvällen. Pressbild: Liberalerna Värnamo.

Läs Liberalernas motivering till pristagarna i sin helhet nedan:

Verksamheterna vid Annebergs Gård och Takkten AB utgör en viktig roll i Värnamo kommun genom att tillhandahålla vård, stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.

Varje individ är unik och har olika behov och preferenser och genom den privata verksamheter inom LSS skapas en högre grad av individualiserat stöd och service samt en bredare mångfald av valmöjligheter för personer med funktionsnedsättningar.

Era verksamheter har bidragit till att öka tillgängligheten och kapaciteten inom LSS. Genom att ha fler aktörer på marknaden ges fler unika valmöjligheter att möta olika individers behov och intressen. Detta innebär att ni har utvecklat en expertis och erfarenhet inom särskilda områden och anpassat era tjänster och program utifrån varje individs enskilda behov. Valmöjligheten ger personer med funktionsnedsättningar ett mer skräddarsytt stöd och möjlighet att få insatser utformade efter deras specifika behov.

Era verksamheter har påvisat stor flexibilitet i tidsscheman och servicealternativ utifrån varje individs behov och önskemål. Konkurrensen som uppstår genom fler aktörer stimulerar till innovation, ökad måluppfyllelse och högre kvalitet inom hela Värnamo Kommun.

Sammantaget bidrar verksamheterna vid Annebergs Gård och Takkten AB till en ökad valfrihet, tillgänglighet, kvalitet, konkurrens, kostnadseffektivt och anpassning för personer med funktionsnedsättningar samtidigt som verksamheten avlastar den offentliga sektorn.

Liberalerna i Värnamo kommunförening anser att Eva Andersson vid Annebergs Gård och Anneli Åhlander vid Takkten AB är en värdig mottagare av Blåklintspriset 2023.

Taggar

Läs mer

En skål för en takktfull framgång

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *