Nyheter

Caroline gläds över nominering

Nyheter Från början var de 144, nu är de 20 kandidater kvar. Den 4 mars kan Caroline Grahn få kröna verksamhetsåret 2020 med priset ”Årets unga ledande kvinna”. 

Nominering till "Årets unga ledande kvinna" och kommande verksamhetsflytt. Caroline Grahn, verksamhetschef på Bra Liv Väster vårdcentral, ser ljust på framtiden.

”Som ledare visar Caroline stor omsorg – såväl om sina medarbetare som chefskollegor. Hon lyssnar in sina medarbetare och skapar delaktighet i en personalgrupp med många olika professioner. Caroline vågar bryta ny mark, har en nyfiken attityd, tydligt patientfokus och sätter alltid verksamheten i första rum. Under en svår tid av turbulens och utmaningar har hon målinriktat, modigt och professionellt gått före och lett en hel vårdcentral.” Så lyder motiveringen till Caroline Grahns kandidatur till utmärkelsen Årets unga ledande kvinna 2020. Verksamhetschefen på Bra Liv Väster vårdcentral i Värnamo gläds över nomineringen. 

– Man blir så glad, hedrad och stolt över nomineringen. Det gör att man orkar kämpa vidare mot covid-19 och de utmaningar som vi har framför oss! Alla 20 kommer att vara vinnare. Det viktigaste är att alla härliga kvinnor får synas i det här avseendet. Det här betyder jättemycket för både mig och min personal, som har kämpat  hårt. Jag är imponerad av mina medarbetare, av deras driv och deras positiva syn. Jag vill verkligen framhålla att alla ställer upp för varandra i alla lägen. Vi har gjort en resa under de här åren och vi fortsätter göra en resa tillsammans, säger Caroline. 

Caroline Grahn är Värnamobon, vars nyfikenhet för sjukgymnastik lockade henne till studier i Lund. Efter avslutade studier flyttade hon tillbaka och arbetade som sjukgymnast i grannkommunerna. Därefter började hon arbeta som sjukgymnast på Bra Liv Väster vårdcentral. Nästa anhalt blev Vråens vårdcentral, där Caroline kombinerade jobbet som sjukgymnast med att arbeta som rehabkoordinator.

– Under den här tiden fick jag tjänst som process- och arbetsledare för rehabkoordinatorer i region Jönköpings län med fokus på att utveckla sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i primärvård och slutenvård. Det var min första ledarerfarenhet, en väldigt roligt och utmanande sådan.

 Erfarenheten gav blodad tand och i augusti 2018 fick Caroline Grahn tjänsten som verksamhetschef på Bra Liv Väster vårdcentral. 

– Det har varit en tuff och lärorik tid. Jag har brutit ny mark. Att som ung kvinna och sjukgymnast få rollen som verksamhetschef är inte enkelt och inte självklart för många. Att våga ta den platsen och göra det arbetet är utmanande, men jag är stolt över att ha med mig mina medarbetare på den här resan. Min förhoppning är att fler unga kvinnor ska axla rollen som ledare i vår region. Vår stora utmaning framåt är att behålla vår personal, kunna rekrytera fler läkare och att erbjuda en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Det är en resa vi har påbörjat och som vi tillsammans på vårdcentralen arbetar för att lösa. 

I nuvarande läge är verksamheten trångbodd och Carolines personal utspridd över hela Värnamo sjukhus. En situation som kommer att förändras drastiskt, när Mossleplatåns nya signaturbyggnad, bestående av en ny vårdcentral och lägenheter, står klar 2023.  

– Att hålla ihop hela teamet när vi är utspridda är en prövning. Man märker att alla i laget är jättetaggade över att hamna under ett och samma tak. Bygget kommer att ha en hög attraktionsfaktor och under året har vi förutom, att hantera covid, planerat hur våra lokaler ska vara utformade, kopplat till framtidens vård.

En av de viktigaste punkterna vårdcentralen arbetar efter kallas RAK, vilket står för ”Rätt Använd Kompetens”.

– Det handlar om att patienten ska träffa den personalen med högt medicinsk kunskap inom området. Skadar du ditt knä, så ska du träffa sjukgymnast för en första bedömning och behandling. Skadar du handen, kan en arbetsterapeut vara den du träffar först. Patienterna ska få rätt behandling från första början. Det svåra är att nå ut med denna information till allmänheten och få dem att förstå varför det är bäst för dem.

Caroline Grahn ser en ljus framtid för vårdcentralen. 

– Jag är stolt över hur vi arbetar med arbetsmiljön, även om det just nu är den svåraste biten som chef att upprätthålla. Man ska ha roligt på jobbet och vi strävar efter att leverera patientnära vård. Vi arbetar efter värdeorden ”omtanke, helhet och kvalitet”. Hur vi vill bedriva framtidens vård och hur vi bevarar vi en god arbetsmiljö för läkarna är utmaningar framåt.

Taggar

Dela


Läs mer

Bildspel: Så blir nya vårdcentralen