Nyheter

Beslutar om infrastrukturprojekt

Nyheter På torsdags tar kommunfullmäktige beslut om infrastruktursatsningen på Ljusseveka- och Prostsjöområdet.

På torsdag beslutas om kommunfullmäktige satsar 36,6 miljoner kronor på ett infrastrukturprojekt som kopplar samman Nydalavägen med Prostsjöområdet. Projektet innefattar en ny rondell vid korsningen Nydalavägen-Vråenvägen, en anslutningsväg med tillhörande gång- och cykelväg mellan Nydalavägen och Prostsjövägen samt teknisk försörjning, såsom VA, fjärrvärme, el och fiber, till Prostsjö- och Ljussevekaområdet. Ritning: Värnamo kommun  [1/1]

Tidigare under hösten har vi berättat hur kommunen vill knyta samman Värnamo stad med Prostsjö- och Ljussevekaområdet.

– Vi får ut väldigt mycket av det här projektet till skillnad från hur det var tänkt från början. Det här öppnar upp för nya möjligheter för oss med det nya bostadsområdet på Prostsjön och möjligheten att skapa förutsättningar för ytterligare arenor på samma ställe, eftersom att det är väldigt lämplig mark att göra en sådan här satsning på, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C),

När kommunfullmäktige på torsdag träffas för sista gången i år står ärendet på dagordningen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste möte föreslå kommunfullmäktige besluta

att tillföra medel till investering i cirkulationsplats på Nydalavägen, anslutningsväg, gång- och cykelbana samt teknisk försörjning såsom VA, fjärrvärme, el och fiber till Prostsjö-Ljussevekaområdet som en del av Värnamo kommuns stads- och infrastrukturutveckling med 36,6 miljoner kronor fördelat på 25 miljoner kronor för 2023 års investeringsbudget samt 11,6 miljoner för 2024 års investeringsbudget,

att i samband med beslut om infrastrukturprojekt enligt ovan återkalla kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2022, Kf § 23 ”att i investeringsbudget för åren 2022–2023 tillföra tekniska utskottet 8 000 000 kronor fördelat med 4 000 000 kronor per år, i anslag för anordnandet av en ny infartsled från Ljussevekaleden” samt

att VA-kostnader för infrastrukturprojektet om 21,5 miljoner kronor beaktas och inarbetas i budgetarbetet för 2024 års investeringsbudget.

att finansiering sker med medel ur rörelsekapitalet.

__________________________

Om kommentarer

Du som kommenterar tänk på det här:

Inga påhopp tolereras på politiker, andra personer, föreningar, myndigheter eller andra. Inga svordomar eller antydningar till detta tillåts, då tas kommentaren bort med automatik. Rasism är självklart inte tillåtet.

Vi vill gärna att ni använder ert riktiga namn eller har ett återkommande alias. Ibland tvingas vi ta bort kommentarsmöjligheten på grund av att våra regler inte följs.

Blir det ingen bättring så kommer vi att förändra möjligheten att kommentera.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Beslutar om infrastrukturprojekt

En del politiker som fortfarande sitter i makten och andra som har redan hunnit att ”pensionera sig” framstår som fullkomliga lögnare. När de första planerna för att urbanisera Prostsjö-område kom ut varnade jag på att man skulle bygga ända till sjökanten. Dessa politiker kallade mig för lögnare, man skulle inte alls bygga sjönära. Vad är det som står ritat nu mitt emot campingen? Kan det ens vara 2m till vattnet?

Men Alliansen är inte riktigt känd för att vara ärlig, schysst eller säga sanningen heller, så ingen överraskning här.

Hur kom det sig då att V röstade för bygget av arenan i Ljusseveka och att ni kommer rösta för infrastrukturprojektet nu på torsdag i KF?

Vi är det enda parti som motsagt oss byggnation så nära anslutning av inre vattenskyddsområde.
Inte ens MP avslog detta projektet när det påbörjades.

Kommentarsfunktionen är stängd