Nyheter

Beslutade om utökad simhallsutredning

Nyheter En fördubblad utredningsbudget och samråd med fritidsavdelningen. Det blev resultatet efter kommunstyrelsens sammanträde angående placeringsutredningen för en framtida simhall.

Var ska den framtida simhallen ligga? I dag diskuterar kommunstyrelsen en utredning för 200 000 kronor. Arkivfoto

Vi berättade förra veckan om kommunens planer på en lokaliseringsutredning för en framtida simhall i Värnamo tätort.

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades frågan.

Föreslaget var att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en lokaliseringsutredning, att utredningen värd 200 000 kronor bekostas ur kommunstyrelsens pott för oförutsedda behov och att kommunstyrelsen får en återrapport i ärendet senast den 15 december i år.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) yrkade bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.

Malin Ekman (L) yrkade, med instämmande av Inger Axelsson (C), Gottlieb Granberg (M) och Jan Cherek (SD) på ett tillägg: att fördubbla budgeten, från 200 000 till 400 000 kronor. Gottlieb Granberg (M) yrkade även på att utredningen görs i samråd med fritidsavdelningen. Båda förslagen gick kommunstyrelsen med på.

Jan Cherek (SD) yrkade på att simhallsutredningen görs tillsammans med arenastadsutredningen, men förslaget avslogs.

Azra Muranovic (S) yrkade avslag på utredningen.

Mötesordförande ställde kommunledningsförvaltningens reviderade förslag mot Azra Muranovic avslag.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom det reviderade förslaget. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden får 400 000 kronor för att, i samråd med fritidsavdelningen, utreda placeringen av en framtida simhall i Värnamo tätort med återrapportering till kommunstyrelsen senast den 15 december i år. Samtliga ledamöter i S och SD reserverade sig mot beslutet.

– Vi i Alliansen tror att fastigheten Armaturen 2 (fastigheten på andra sidan järnvägsspåret sett från Rörstorps station där kommunens förra reningsverk låg) är en bra plats. Det är nära till 27:an, vilket är klokt med tanke på de som bor i Bredaryd, Forsheda, Bor, Rydaholm och på andra håll i kommunen, det är nära till kollektivtrafik och även gång- och cykeltrafikanter kan ta sig dit, sade kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) under Alliansens budgetpresentation.

Taggar

Dela