Nyheter

Diskuterar utredning av placering av framtida simhall 

Nyheter Var ska den framtida simhallen ligga? I dag diskuterar kommunstyrelsen en utredning för 200 000 kronor.

Var ska den framtida simhallen ligga? I dag diskuterar kommunstyrelsen en utredning för 200 000 kronor. Arkivfoto

I alliansens förslag till investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023–2026 har 350 miljoner kronor avsatts för en ny simhall under åren 2025–2027. Eftersom planeringstiden är lång behöver en utredning göras angående placeringen. 

På kommunstyrelsens möte i dag diskuteras ett förslag om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utföra en lokaliseringsutredning för en ny simhall i Värnamo tätort. Utredningen beräknas kosta 200 000 kronor och bekostas ur kommunstyrelsens pott för oförutsedda behov. Målet är att kommunstyrelsen får en återrapport i ärendet senast den 15 december i år. 

Taggar

Dela