Nyheter

Beskedet: Möbelvaruhus får växa 

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden har sagt sitt. Mio-butiken i Värnamo får ett ansiktslyft.

– Det känns jättebra för det har varit en utdragen process. Nu väntar vi bara på startbeskedet, säger butiksägaren Per Trevik efter samhällsbyggnadsnämndens besked.  [1/2]

Så här ser den planerade utbyggnaden ut. Ritning: Accent Arkitekter  [2/2]

I höstas berättade vi om Mio-butikens ansökan att få bygga ut butiken med 180 ytterligare kvadratmeter. 

På samhällsbyggnadsnämndens senaste möte diskuterades ansökan. Nämnden konstaterar att ansökan avviker från fastighetens gällande detaljplan. Enligt detaljplanens bestämmelser tillåts en byggnadshöjd på 8 meter på tomten medan förslaget innebär att tillbyggnaden skulle bli 10,8 meter hög, vilket överskrider den maximala byggnadshöjden med 2,8 meter. Butiken motiverar avvikelsen på följande sätt:

”’För att möjliggöra expansion på befintlig plats behöver byggnadshöjden överskridas. Byggnadens faktiska höjd från Expovägen är för låg för att möjliggöra effektiv lagring av in- och utgående varor, dessa varor är i främsta hand möbler som är utrymmeskrävande. Med dagens höjd i det lager som finns, är det bara möjligt att lagra i en nivå. Genom att överskrida byggnadshöjden skulle det vara möjligt att lagra i två nivåer. All in- och utlastning till verksamheten sker från Expovägen och all lagerverksamhet finns på detta plan (plan 2). Då utrymmet på tomten inte medger tillbygga i detta plan så ser vi det som enda möjlighet att bygga på höjden’’. 

Företrädare för samhällsbyggnadsförvaltningen har besiktat fastigheten och berörda grannar har fått chansen att yttra sig i frågan men inga synpunkter har inkommit. Förvaltningen gjorde den samlade bedömningen att överskridandet av den maximala byggnadshöjden ej kunde betraktas som en liten avvikelse och föreslog att samhällsbyggnadsnämnden skulle avslå bygglovsansökan. Nämnden gjorde en annan bedömning och beslutade att säga ja, vilket innebär att Mio-butiken får ett nytt utseende framöver.

– Det känns jättebra för det har varit en utdragen process. Nu väntar vi bara på startbeskedet, säger butiksägaren Per Trevik. 

Taggar

Dela


Läs mer

Utställningsrum färdigt: ”Förlänger säsongen ordentligt”