Värnamo kommun

Nytt medborgarlöfte i Värnamo – trygghet viktigt

Nytt medborgarlöfte i Värnamo – trygghet viktigt

Nyheter Trygghetsvandringar och trygghet runt järnvägsstationen i Värnamo är delar av det nya medborgarlöftet polis - kommun emellan…

Hälsoprojekt startar för elever och föräldrar

Hälsoprojekt startar för elever och föräldrar

Nyheter Till hösten kommer Värnamo kommun att med Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun i spetsen att starta ett nytt hälsoprojekt vid Rörstorpsskolan i Värnamo och vid Rydaholms skola…

Nya aktiviteter vid två skolor

Nya aktiviteter vid två skolor

Nyheter Till hösten kommer Värnamo kommun, med en Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun i spetsen att starta ett nytt hälsoprojekt vid Rörstorpsskolan och Rydaholms skola…

Värnamo kommun är på tårna gällande coronapandemin

Värnamo kommun är på tårna gällande coronapandemin

Nyheter Sedan två veckor tillbaka arbetar Värnamo kommun i stabsläge…

Företagen ger högre betyg till kommunen

Företagen ger högre betyg till kommunen

Nyheter Värnamo kommun deltar i servicemätningen Insikt som mäter kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)…

Arbetsmiljöverket ger kommunen helt rätt

Arbetsmiljöverket ger kommunen helt rätt

Nyheter Arbetsmiljöverket ger Värnamo kommun helt rätt i frågan om skyddsutrustning med anledning av covid-19. Därmed återgår kommunen omgående till den nivå av skyddsutrustning som expertmyndigheterna rekommenderar och som Värnamo kommun följer…

Sju bekräftade fall av coronasmitta i Värnamo

Sju bekräftade fall av coronasmitta i Värnamo

Nyheter Värnamo kommun informerade i förra veckan att ett särskilt boende hade fått ett första bekräftade fall av coronavirus och nu har antalet stigit…

Bekräftat fall av covid-19 på särskilt boende

Bekräftat fall av covid-19 på särskilt boende

Nyheter Värnamo kommun går idag ut med information om att ett särskilt boende har fått ett första bekräftat fall av covid-19…

Minus i verksamheterna men totalt ett överskott i Värnamo kommun

Minus i verksamheterna men totalt ett överskott i Värnamo kommun

Nyheter Det visar den årsredovisning som presenterades för kommunstyrelsen idag…

Stopp för nämnder att nyttja sina resultatfonder

Stopp för nämnder att nyttja sina resultatfonder

Nyheter I den turbulenta tid för ekonomin som råder har kommunledningen beslutat att resultatfonderna som finns i nämnderna inte får användas…

Kommunen har antagit en ny pandemiplan

Kommunen har antagit en ny pandemiplan

Nyheter Värnamo kommun  antog nyss en pandemiplan som direkt hamnar i fokus…

Kommunen söker nya pristagare

Kommunen söker nya pristagare

Nyheter Nu är det dags att nominera någon som du vill ska få årets arkitekturpris…

LRF prisade Värnamo kommun

LRF prisade Värnamo kommun

Nyheter Värnamo kommuns arbete med livsmedel uppmärksammades i kväll av LRF…

Kommunen får fint pris

Kommunen får fint pris

Nyheter Värnamo kommun prisas på måndag som mottagare av LRF Jönköpings läns Kommunpris…

Kommunens personal ska utbildas i att köra klimatsmart

Kommunens personal ska utbildas i att köra klimatsmart

Nyheter I ett förslag till kommunstyrelsens möte föreslås det att avsätta medel för att låta anställda få möjlighet att utbildas i sparsam körning…

Källsortering på jobbet

Källsortering på jobbet

Nyheter Nu ska alla anställda och de som besöker kommunala anläggningar källsortera hushållsavfall…

Startskott för budgetarbetet i Värnamo kommun

Startskott för budgetarbetet i Värnamo kommun

Nyheter Kommunstyrelsen gick igenom budgetförutsättningarna för 2021 - 2023…

Inga kommunala blöjor i förskolan

Inga kommunala blöjor i förskolan

Nyheter Värnamo kommun kommer inte att bekosta blöjor till barn i förskolan…

Sjukfrånvaron kraftigt minskad hos personalen

Sjukfrånvaron kraftigt minskad hos personalen

Nyheter Satsningen på Gummifabriken har varit en snackis genom åren i Värnamo kommun och nu redovisas sjuktalen bland anställda inom kultursektorn…

Prostsjöprojektet får stöd av Lunds Universitet

Prostsjöprojektet får stöd av Lunds Universitet

Nyheter Arbetet med Prostsjöprojektet i Värnamo fördjupas för att skapa en hållbar stadsutveckling…

7 / 16Första...56789...Sista

Tips