Värnamo kommun

Kommunen har fått 250 000 kronor av Kampradstiftelsen

Kommunen har fått 250 000 kronor av Kampradstiftelsen

Nyheter Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 250 000 kronor i bidrag till initiativet ”Kraftsamling i Småland – minska isoleringen för Smålands äldre”. Pengarna ska användas till aktiviteter som kan minska isoleringen för äldre…

Badvattentemperatur mäts med ny teknik

Badvattentemperatur mäts med ny teknik

Nyheter Som en del i ett länsövergripande projekt börjar Värnamo kommun och Värnamo Energi nu i sommar med att mäta badvattentemperaturer på några av våra kommunala badplatser…

Nya chefer på kommunen

Nya chefer på kommunen

Nyheter Johanna Svensson blir ny ekonomichef och Heidi Skov Ragnar blir ny utvecklingschef i Värnamo kommun…

Startskott för nya förskolelokaler i Bredaryd

Startskott för nya förskolelokaler i Bredaryd

Nyheter Det har gjorts en första markundersökning på platsen där den så kallade evakueringsförskolan i Bredaryd ska byggas…

De är årets kulturstipendiater

De är årets kulturstipendiater

Nyheter Tre kvinnor får Värnamo kommuns kulturstipendium 2020: Lena Lindahl, Annika Fredriksson och Nina Hjelmkvist…

139 har fått kulturstipendiet – nu 3 nya

139 har fått kulturstipendiet – nu 3 nya

Nyheter Inom kort presenteras Värnamo kommuns tre kulturstipendiater och vi inleder med att berätta vilka 139 som tidigare fått priset…

Blygsam folkökning i Värnamo kommun enligt ny prognos

Blygsam folkökning i Värnamo kommun enligt ny prognos

Nyheter I en prognos om befolkningsutveckling från 2019 till 2030 bedöms Värnamo kommun öka med 800 personer…

Kommunen blev med ny hemsida

Kommunen blev med ny hemsida

Nyheter Värnamo kommun har helt överraskande presenterat en ny hemsida…

Nytt medborgarlöfte i Värnamo – trygghet viktigt

Nytt medborgarlöfte i Värnamo – trygghet viktigt

Nyheter Trygghetsvandringar och trygghet runt järnvägsstationen i Värnamo är delar av det nya medborgarlöftet polis - kommun emellan…

Hälsoprojekt startar för elever och föräldrar

Hälsoprojekt startar för elever och föräldrar

Nyheter Till hösten kommer Värnamo kommun att med Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun i spetsen att starta ett nytt hälsoprojekt vid Rörstorpsskolan i Värnamo och vid Rydaholms skola…

Nya aktiviteter vid två skolor

Nya aktiviteter vid två skolor

Nyheter Till hösten kommer Värnamo kommun, med en Hälsosam Uppväxt i Värnamo kommun i spetsen att starta ett nytt hälsoprojekt vid Rörstorpsskolan och Rydaholms skola…

Värnamo kommun är på tårna gällande coronapandemin

Värnamo kommun är på tårna gällande coronapandemin

Nyheter Sedan två veckor tillbaka arbetar Värnamo kommun i stabsläge…

Företagen ger högre betyg till kommunen

Företagen ger högre betyg till kommunen

Nyheter Värnamo kommun deltar i servicemätningen Insikt som mäter kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)…

Arbetsmiljöverket ger kommunen helt rätt

Arbetsmiljöverket ger kommunen helt rätt

Nyheter Arbetsmiljöverket ger Värnamo kommun helt rätt i frågan om skyddsutrustning med anledning av covid-19. Därmed återgår kommunen omgående till den nivå av skyddsutrustning som expertmyndigheterna rekommenderar och som Värnamo kommun följer…

Sju bekräftade fall av coronasmitta i Värnamo

Sju bekräftade fall av coronasmitta i Värnamo

Nyheter Värnamo kommun informerade i förra veckan att ett särskilt boende hade fått ett första bekräftade fall av coronavirus och nu har antalet stigit…

Bekräftat fall av covid-19 på särskilt boende

Bekräftat fall av covid-19 på särskilt boende

Nyheter Värnamo kommun går idag ut med information om att ett särskilt boende har fått ett första bekräftat fall av covid-19…

Minus i verksamheterna men totalt ett överskott i Värnamo kommun

Minus i verksamheterna men totalt ett överskott i Värnamo kommun

Nyheter Det visar den årsredovisning som presenterades för kommunstyrelsen idag…

Stopp för nämnder att nyttja sina resultatfonder

Stopp för nämnder att nyttja sina resultatfonder

Nyheter I den turbulenta tid för ekonomin som råder har kommunledningen beslutat att resultatfonderna som finns i nämnderna inte får användas…

Kommunen har antagit en ny pandemiplan

Kommunen har antagit en ny pandemiplan

Nyheter Värnamo kommun  antog nyss en pandemiplan som direkt hamnar i fokus…

Kommunen söker nya pristagare

Kommunen söker nya pristagare

Nyheter Nu är det dags att nominera någon som du vill ska få årets arkitekturpris…

1 / 1112345...10...Sista

Tips