Värnamo kommun

Medarbetardagar även 2020

Medarbetardagar även 2020

Nyheter Inom ramen för kompetens- och verksamhetsutveckling genomför Värnamo kommun medarbetardagar för all personal…

Arbetslösheten ökar i Värnamo kommun

Arbetslösheten ökar i Värnamo kommun

Nyheter I december rapporterades en total arbetslöshet på 6,2% i Värnamo kommun…

Ingen besparing på fotbollsgymnasiet

Ingen besparing på fotbollsgymnasiet

Nyheter Vi rapporterade om förslag att spara på fotbollsgymnasiet (NiU) men det var inte korrekt…

Värnamo förlorar minst tre veckors snö

Värnamo förlorar minst tre veckors snö

Nyheter Klimatförändringen gör att Värnamo sannolikt kommer att förlora tre av fem snödagar inom 50 år. Kanske ännu mer om vi inte minskar utsläppen. Newsworthy har med hjälp av SMHI:s klimatmodeller tagit reda på chanserna till en vit jul – nu och i framtiden…

Värnamo kommun ska sälja fastigheter

Värnamo kommun ska sälja fastigheter

Nyheter Det är tekniska utskottet som sett över fastigheter i kommunal ägo som bör säljas…

BUN backar om landsbygdsskolorna

BUN backar om landsbygdsskolorna

Nyheter Inte oväntat beslutade nämnden att inte genomföra förslaget att reducera landsbygdsskolorna…

Stiftelsen Borgen föreslås upplösas

Stiftelsen Borgen föreslås upplösas

Nyheter Det är innebörden i ett förslag från tekniska utskottet till kommunfullmäktige…

Besk kritik i planeringen av höghastighetsjärnväg

Besk kritik i planeringen av höghastighetsjärnväg

Nyheter Riksrevisionen riktar kritik i satsningen på höghastighetsjärnväg…

Förslag att tidigarelägga investering i Bor

Förslag att tidigarelägga investering i Bor

Nyheter Det är ett bostadsområde i Bor som utvecklats så positivt att kommunen vill flytta föreslagen investering från 2021 till 2020…

Arbete med gång- och cykelvägar slutredovisades

Arbete med gång- och cykelvägar slutredovisades

Nyheter Vid tekniska utskottets möte diskuterades de gång- och cykelvägar (GC-väg)som är klara och avslutade…

1 / 1812345...10...Sista

Tips