Eldningsförbud

Eldning avråds på grund av stor brandfara

Eldning avråds på grund av stor brandfara

Nyheter Det varma och torra vädret har medfört att brandfaran i skog och mark just nu är väldigt hög. Därför avråder räddningstjänsterna i länet starkt från att elda med öppen eld i skog och mark…

Kan bli eldningsförbud i nästa vecka

Kan bli eldningsförbud i nästa vecka

Nyheter Till helgen vändas brandflyget starta och en bit in på nästa vecka kan det bli eldningsförbud i hela länet…

Eldningsförbudet upphör

Eldningsförbudet upphör

Nyheter Idag meddelar RäddSam F att eldningsförbudet upphävs. Däremot bör man vara fortsatt försiktig…

Fortsatt eldningsförbud

Fortsatt eldningsförbud

Nyheter Det är fortsatt torrt i markerna i Jönköpings län och i kombination med prognosunderlag inför kommande dygn från SMHI har räddningstjänsterna i länet valt att låta eldningsförbudet ligga kvar. Eldningsförbudet gäller även valborgsmässobrasorna under morgondagens kväll. …

Eldningsförbud införs

Eldningsförbud införs

Nyheter Från och med imorgon gäller eldningsförbud i samtliga kommuner i Jönköpings län. Beslutet har tagits av kommunerna i samråd med Länsstyrelsen. Anledning är den stora brandrisken i skog och mark. Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas…

Kan bli eldningsförbud

Kan bli eldningsförbud

Nyheter I Kronobergs län ser det ut att bli eldningsförbud från påsken och Jönköpings län kanske kommer efter…

Eldningsförbudet upphävs

Eldningsförbudet upphävs

Nyheter Från idag klockan 17.00 hävs förbudet…

Hög brandrisk i helgen

Hög brandrisk i helgen

Nyheter MSB (Myndigheten för Samhällskydd och beredskap) lämnar ut meddelande om extremt höga brandriskvärden…

Grillförbudet på egen tomt hävs

Grillförbudet på egen tomt hävs

Nyheter Nytt beslut från Länsstyrelsen gäller från klockan 12.00 idag…

Fortsatt grillförbud

Fortsatt grillförbud

Nyheter Under gårdagen hävde MSB rekommendationen om grillförbud, men Länsstyrelsen i Jönköpings län står fast vid sitt tidigare beslut samtidigt som SMHI går ut med varning om höga temperaturer åtminstone fram till onsdag…

Totalt grillförbud införs

Totalt grillförbud införs

Nyheter Länsstyrelsen i Jönköpings län har nu fattat beslut om ett totalt grillförbud…

Vill förbjuda grillning på tomten

Vill förbjuda grillning på tomten

Nyheter Då extremvädret håller i sig uppmanar nu MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) extra åtgärder för Länsstyrelser i landet…

Eldningsförbudet skärps

Eldningsförbudet skärps

Nyheter Eldningsförbudet skärps i dag i länets alla kommuner. I går hölls ett möte med räddningschefsgruppen i länet kring frågan om eldningsförbud…

Ännu inget förbud mot hemmagrillning

Ännu inget förbud mot hemmagrillning

Nyheter Risken för bränder ökar hela tiden i takt med att värmen håller i sig…

Fortsatt extremt torrt

Fortsatt extremt torrt

Nyheter Risken för skogsbränder i skog och mark är fortfarande extremt stor i Jönköpings län. Skurarna som faller lokalt sänker bara brandrisken lokalt…

Eldningsförbud i hela länet – igen

Eldningsförbud i hela länet – igen

Nyheter I dag har det beslutats att återinföra eldningsförbudet i Jönköpings län…

Eldningsförbudet upphör

Eldningsförbudet upphör

Nyheter Nu är det fritt fram att grilla igen…

Eldningsförbud infört i grannlän

Eldningsförbud infört i grannlän

Nyheter Från och med klockan 13 på fredagen råder ett generellt eldningsförbud i Kronobergs län…

Fortsatt eldningsförbud gäller

Fortsatt eldningsförbud gäller

Nyheter Trots att brandrisken bedöms som låg fortsätter eldningsförbudet i hela länet…

Eldningsförbudet kvarstår

Eldningsförbudet kvarstår

Nyheter Trots en del regn över stora delar av bygden råder det fortfarande eldningsförbud i hela länet…

Tips