Nyheter

Eldningsförbudet skärps

Nyheter Eldningsförbudet skärps i dag i länets alla kommuner. I går hölls ett möte med räddningschefsgruppen i länet kring frågan om eldningsförbud.

Det gemensamma beslutet blev att från i dag skärpa eldningsförbudet genom att ta bort det generella undantaget om grillning på fasta publika grillplatser. Grillning på egen tomt (eller motsvarande) med kol/briketter/gas som sker med försiktighet kommer fortsatt att vara tillåtet.

Stina Gof  är tillförordnad kommundirektör på Värnamo kommun.
Hon var bland annat med på mötet i fredags, där kommunledningar från hela länet träffade landshövdingen Helena Jonsson för en gemensam genomgång av den rådande situationen i spåret av hettan och torkan.
Hon berättar för Värnamo.Nu om läget

Vi följer läget noga vad gäller nivåer i våra grundvattentäkter, brandrisker och värmebölja. Vi har gått ut med information till allmänhet och till alla anställda med råd om hur värmebölja kan hanteras. I kommunens verksamheter har vi  grupper som har det extra jobbigt i värmen, det gäller till exempel äldre personer på äldreboenden och i hemtjänsten, men också små barn i förskolorna.  Personalen gör ett mycket bra jobb för att minska riskerna i det extrema väderläge som vi har.

Det är viktigt att bevattnings- och eldningsförbud respekteras. Ett incident med en engångsgrill kan få förödande konsekvenser för mark och skog,  förklarar hon.
Gof poängterar också viken av att folk respekterar
bevattnings- och eldningsförbudet.

– Ett incident med en engångsgrill kan få förödande konsekvenser för mark och skog, fortsätter hon.
Kommunen har sedan tidigare upplåtit delar av sin mark till lantbrukare och hästfolk för att djuren ska få bete.
– Vi uppmuntrar andra markägare att göra detsamma, kanske har man en bit mark som en lantbrukare kan nyttja. Likaså en uppmuntran att köpa svenskt kött, vilket nu är viktigare än någonsin. Värnamo kommun har i upphandlingar valt att satsa på svenskt kött, vilket känns extra bra nu.

Det finns möjlighet att hämta dricksvatten (till livsmedel, hygien och tvätt) vid kommunförrådet samt på räddningsstationen i Värnamo, förklarar Stina Gof

I går hölls ett möte med länets räddningschefsgrupp, där det beslutades om en skärpning av eldningsförbudet.

Taggar